Uppdrag att ta fram paket för arbetsmarknaden

Kommunstyrelsen fattar idag beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett förslag på ett insats- och tillväxtpaket. Syftet är att möta de behov som kommer finnas på arbetsmarknaden och i näringslivet till följd av det läge som Coronaviruset skapat.

- På kommunstyrelsen idag ger vi kommundirektören ett uppdrag att återkomma med ett förslag till paket under maj månad. Vi ser att både vår vuxenutbildning, våra arbetsmarknadsinsatser och vår näringslivsavdelning behöver vara involverade i den här uppgiften vid sidan av Arbetsförmedlingens arbete, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målsättningen med den tänkta satsningen är att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens inom yrken/branscher där arbetskraftsbehov finns, minimera antalet uppsagda personer, stävja andelen i behov av försörjningsstöd samt att öka regionens attraktivitet.

- Det råder inget tvivel om att arbetslösheten kommer stiga i Coronavirusets spår och det är viktigt med insatser för att bekämpa arbetslösheten. Det finns fortfarande bristyrken, där finns det ett utbildningsglapp och där har vi en roll att fylla, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

- Det kommer att kosta extra pengar att göra särskilda insatser. Det är en del av uppdraget att ta fram förslag på finansiering. När arbetslösheten ökar stiger på sikt också kostnaderna för försörjningsstöd, därför måste kommunen förhålla sig till detta på ett offensivt sätt, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd och ordförande för Programnämnd Barn och utbildning.


För mer information:
Kenneth Handberg (S) 070-585 09 39
Per-Åke Sörman (C) 076-551 11 06
Marlene Jörhag (KD) 076-551 69 32