Ytterligare åtgärder riktat till arbetsmarknaden

Idag fattade Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att omfördela 2 miljoner kronor till att stärka arbetet med arbetsmarknadsinsatser i kommunen. Medlen tas från den så kallade planeringsreserven och syftar till att kunna möta behovet av insatser till följd av Coronaviruset. För att snabbt kunna gå in med insatser kommer förvaltningschefen vara den som fattar beslut om vilka åtgärder som ska sättas in.

- Vi ser redan nu effekterna av Coronaviruset och vad det innebär för arbetsmarknaden med en ökad arbetslöshet. Vi vill därför skapa förutsättningar att snabbt kunna gå in med åtgärder för att mildra de negativa effekterna och underlätta matchningen på arbetsmarknaden när det är möjligt, säger Jessica Ekerbring (S), ordförande i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

- Dagens beslut tillsammans med det som Kommunstyrelsen fattade i förra veckan gör att vi stärker kommunens insatser kopplat till arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi så långt som möjligt är offensiva vad gäller insatser för att få människor i arbete och på så sätt också minska behovet av försörjningsstöd, säger Abdulrahman “Abbe” Ibrahim Muhammed (C), vice ordförande i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

I förra veckan fattade Kommunstyrelsen beslut om att ge kommundirektören i uppdrag att till sammanträdet i maj ta fram ett förslag på ett insats- och tillväxtpaket. Syftet med det paketet är möta de behov som kommer finnas på arbetsmarknaden och i näringslivet till följd av det läge som Coronaviruset skapat. Dagens beslut i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden stärker ytterligare kommunens arbete för att mildra effekterna av Coronaviruset.

- Det unika läge vi är i kräver att vi snabbt kan sätta in åtgärder för att dämpa effekterna av Coronaviruset. Snabbutbildningen till vården som redan är igång på Komvux är ett bra exempel och den typen av insatser behöver vi möjliggöra även fortsättningsvis, säger Fredrik Norrström, (KD) ledamot i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

För mer information:
Jessica Ekerbring (S) ordf 076-496 85 13
Abdulrahman “Abbe” Ibrahim Muhammed (C), vice ordf 073-58 34 612
Fredrik Norrström (KD), ledamot 076-551 32 42