Inflyttning i Kulturkvarteret - 11 miljoner till Kulturföreningar och Studieförbunden samt storsatsning på Konsthallen i majoritetens budget för 2021

Kulturnämnden har idag beslutat om budget för 2021 med omfattande verksamheter inom bibliotek, kulturskola, konsthall samt fritid ungdom med alla fritidsgårdar. Den stora händelsen under 2021 blir öppnandet av det nybyggda Kulturkvarteret, den största satsning i Örebro kommun på 50 år.

Nybyggnationen görs med bakgrund av att både Stadsbiblioteket och Kulturskolan är i stort behov av nya lokaler. Att slippa stora kostnader för renovering av de gamla lokalerna samt skapa nya möjligheter för möten, bildning och meningsfull fritid för framförallt barn och unga är en vinst för hela samhället. Inflyttning påbörjas under våren. Kulturnämnden satsar också på oförändrade bidrag till kulturföreningar och studieförbund på sammanlagt 11 060 498 kronor.

För att möta nya utmaningar har nämnden omprioriterat resurser för att kunna behålla alla fritidsgårdar och bibliotek i stadsdelar och i hela kommunen.

- Fritidsgårdar och bibliotek är nödvändiga och viktiga mötesplatser för hela vår kommun, det ger trygghet, delaktighet och skapar grund för demokrati och inflytande så att hela kommunen kan växa genom människors delaktighet, säger Ingvar Bilock, (C) ledamot i kulturnämnden

Under 2021 påbörjas ett omfattande arbete för att Open Art ska genomföras under sommaren 2022 – den största utomhusbiennalen i Norden och viktigaste eventet i Örebro. Kulturen har ett egenvärde som förenar kunskap, lärande, lust och kreativitet som ger mera än bara en materiell tillväxt.