Förskolenämnden satsar på framtiden

För att även framåt ge alla barn i Örebro en så bra förskola som möjligt satsar Förskolenämnden på fler åtgärder för att främja alla barns utveckling och en livslång lust att lära.

I Förskolenämndens verksamhetsplan för 2021 finns satsningar på såväl arbetsmiljö samt stöd till enheter där likvärdighet; den fysiska, sociala som den pedagogiska miljön behöver stärkas. Det systematiska trygghetsarbetet är en grundpelare som systematiskt skall följas upp för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för såväl personal som barn.

Ett utvecklingsområde som identifierats, hänger samman med utbyggnaden av många nya förskolor samt kommande pensionsavgångar, är det ökande behovet av nyrekrytering av rektorer till förskolor. Förskolenämnden har därför beviljats platser på det kommungemensamma chefsprogrammet Nyfiken på chefskap, för att attrahera nya rektorer.

- För att verksamheterna ska fungera och all personal ska få de förutsättningar de behöver i sitt arbete för barnens bästa behövs bra ledare. Därför känns det givet och mycket glädjande att kunna erbjuda vår redan befintliga personal att få utveckla sitt ledarskap för att vi bättre ska kunna tackla framtidens utmaning med att rekrytera rektorer, säger Emilia Molin (C), ledamot i Förskolenämnden.

Ett fortsatt och intensifierat arbete med Barnkonventionen fortsätter under året. En god lärmiljö i förskolan - där bemötande och stöd ger barn förutsättning att fokusera på utbildningen – det är en miljö är personalen är helt avgörande!