Succé när Måltidsenheten serverade svenska baljväxter

Under vecka 6 serverades nya och kreativa måltider gjorda på svenska baljväxter i tio utvalda kommunala restauranger. Syftet var bland annat att sprida råvarukunskap av de svenska grödorna och samtidigt visa kommunens restaurangbesökare att Örebro kommun är framåtsträvande och hållbar inom den offentliga måltiden.

Måltidskampanjen Svenska baljväxter – Framtidens protein i offentlig måltid, som hölls vecka 6, var i ett tidigt skede tänkt att vara en öppen tillställning för bland annat all media att fritt besöka för att uppleva den moderna offentliga måltiden. På grund av de rådande restriktionerna i samhället blev det en utmaning att bjuda in olika parter på ett säkert och tryggt sätt.

Trots utmaningar har kampanjen haft stor slagkraft med positiv respons från besökare som fått både ett smakprov och en redogörelse av arbetet med de nya svenska råvarorna. Restaurangernas kökschefer beskriver en stor och positiv respons från skolelever, lärare, vårdtagare och till och med politiker, trots utmaningar vid servering till följd av de rådande restriktionerna.

Personer inom politiken hörde personligen av sig till Mikael för att både tacka för den goda maten och samtidigt uttrycka en stolthet över kvaliteten på den mat som serveras i Örebro kommun.

– Det är ett inspirerande arbete som görs i våra skolkök och matsalar. Jag har smakat maten och är imponerad över hur pedagogik, hållbarhet och god smak har kombinerats i dessa måltider. Att arbeta med nya råvaror och erbjuda mat som många tycker om kräver både kreativitet och lyhördhet, säger Jimmy Nordengren (C) Kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor.