8 miljoner i satsning mot ensamhet bland äldre

Under 2021 fortsätter Örebro kommun att satsa på att förbättra måendet och bekämpa ofrivillig ensamhet hos äldre.

Örebro är inne på sitt andra år i en treårig satsning för att jobba mot ofrivillig ensamhet och öka kvalitén i omsorgen av demenssjuka. Projektet är statligt finansierat och för 2021 kommer nämnden att rekvirera drygt 8 miljoner kronor. Dessa kommer att användas till bland annat utökad bemanning, utbildning, forskning och kulturaktiviteter.

Förra året kunde kommunen inom satsningen bland annat genomföra uppsökande verksamhet, informationsinsatser och möjliggörande av smittsäkra besök på boenden.

- Vi tror att också civilsamhället är en av de aktörer som här kan bidra för att motverka ofrivillig ensamhet och de finns därför med som en tydlig aktör i satsningen, säger Annika Tholster (C), presidieledamot i programnämnd social välfärd.

För mer info:
Annika Tholster (C), presidieledamot i programnämnd social välfärd 0700926724