Budget med satsningar på välfärd, klimat och en omstart för Örebro

Vi tre partier har haft ett stabilt samarbete i mer än 10 år i kommunledningen i Örebro kommun. I dagarna är vi extra stolta över frukterna av vårt samarbete då vi har presenterat en historisk budget för 2022 utan generella besparingskrav men med satsningar på välfärd, klimat och en omstart för Örebro.

I efterdyningarna av Corona prioriterar vi insatser för en starkare välfärd och främjar en omstart i vår kommun efter pandemin. Vår budget och övergripande strategier fortsätter att ta avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi tydliggör hur vi vill arbeta för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar kommun. Ett viktigt fokus för oss är åtgärder för att minska klimatbelastningen.

Hela 417 miljoner tillförs i nya medel till välfärdens verksamheter. Det innebär satsningar på t ex fler grupp- och servicebostäder. Det handlar om insatser mot ofrivillig ensamhet, ökad trygghet och stärkt underhåll. Ytterligare satsningar som görs är att öka elevpengen samt att elevhälsan får stärkta resurser. Vi vet att den psykiska ohälsan har ökat i samhället, speciellt hos barn och unga. Mer resurser till elevhälsan behövs för att ge elever goda möjligheter att både få en fungerande skolgång och bättre förutsättningar framåt i livet.

Vi kommer från partier sprungna ur folkrörelsen och är eniga om att föreningsliv och andra organisationer är en förutsättning i en väl fungerande demokrati. I budgeten är vi därför tydliga med att stödet till civila samhället ska stärkas.

I kommunledningens förslag till budget 2022 finns också prioriteringar som möjliggör för fler företag att etablera sig i kommunen och uppdrag att utveckla Örebro som besöks- och evenemangsmål. Här nämner vi till exempel våra pärlor Kilsbergen och Hjälmaren. Vi behöver fortsätta bygga en attraktiv kommun och skapa förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt för både gamla och nya i vår kommun. Den hållbara tillväxten är välfärdens motor och vi behöver vara en kommun där fler företag vill etablera sig.

John Johansson (S), ordförande Kommunstyrelsen i Örebro kommun
Jimmy Nordengren (C), vice ordförande Kommunstyrelsen i Örebro kommun
Marlene Jörhag (KD), kommunalråd och ordförande i programnämnd barn och utbildning i Örebro kommun