Beslut idag: Gratis mensskydd till alla elever på Örebro kommuns gymnasieskolor

Idag fattar gymnasienämnden beslut om gratis mensskydd till alla elever på Örebro kommuns gymnasieskolor under hela året.

-Det är en viktig fråga för jämställdheten att kunna erbjuda gratis mensskydd för våra gymnasieelever. Mens är inte valbart och medför kostnader som inte går att välja bort. Min förhoppning är att kostnadsfritt mensskydd på sikt blir lika naturligt på en skoltoalett som toalettpapper och tvål och det här beslutet är ett steg på vägen dit säger Elisabeth Malmqvist (C), ordförande i gymnasienämnden.

Cirka 40 behållare innehållande mensskydd kommer placeras ut på lämpliga platser i skolorna. Påfyllning av behållaren sker i samband med övrig städning av lokalerna.

-Att öka tillgängligheten och kostnadsfritt få tillgång till mensskydd för unga kan bidra till att utjämna skillnader såväl socialt som ekonomiskt. Jag tror och hoppas att det kan bidra till en tryggare vardag för våra elever säger Kent Vallén (S), vice ordförande i gymnasienämnden.

Behållarna med mensskydd är utrustade med lås och mekanisk tidsfördröjning för att undvika missbruk. Gymnasienämnden har för avsikt att med leverantör ingå avtal på en abonnemangstjänst som ökar tillgängligheten av mensskydd.

Mens är en naturlig del av livet för många kvinnor, men i vissa tider har det varit tabubelagt att ens prata om. Nu förenklar vi för många kvinnor genom att erbjuda mensskydd via automater, men jag hoppas också att det kan bidra till att det blir lättare att tala om mens och vad det kan innebära, säger Maria Landh (KD), ledamot i gymnasienämnden.

Kostnaden beräknas till ca 145 tkr per år och ligger inom gränsen för direktupphandling där avtal får ingås utan krav på anbud i särskild form.

Elisabeth Malmqvist (C), ordförande i gymnasienämnden
Telefon: 072-5340155

Kent Vallén (S), vice ordförande i gymnasienämnden
Telefon: 073-5552551

Maria Landh (KD), ledamot i gymnasienämnden
Telefon: 073-0356439