Örebro Län
Centerpartiet lokalt

Askersund centerkrets

Alla medlemmar i Askersund inbjuds till äggsexa

 Onsdag 28 mars kl. 18.00 i Ridhusets cafeteria i Askersundsby, övre plan


● Vi äter en enkel påskbuffé
● Leif ”Linus” Larsson visar Askersundsbilder
● Lotteri

Pris 60 kr

Anmälan senast söndag 25 mars till: Billy Ludvigsson 070-694 57 10, Anita Karlsson 0583-22 149 eller Birgitta Fredriksson 0583-77 06 50


VÄLKOMMEN!


”HILLEVIS RESA” Årets sommarresa går till Västmanland den 19 juni. Anmälan och info till Hillevi 0583-405 81 eller 073-040 28 93