Distriktsstyrelse

Distriktsordförande
Linda Larsson, Örebro

1:e vice distriktsordförande
Charlotte Edberger Jangdin, Örebro

2:e vice distriktsordförande
Torbjörn Ahlin, Kumla

Ledamöter
Inga-Lill Andersson, Karlskoga  
Björn Pettersson, Lindesberg 
Lars-Göran Zetterlund, Hällefors
Birgitta Höijer, Degerfors
Johan Niklasson, Lekeberg
Anders Olsson, Örebro
Xerxes Åkerfeldt, Örebro
Gunhild Wallin, Örebro
Pernilla Reinholdsson, Laxå
Erik Teerikoski, Hallsberg
Mathz Eriksson, Lindesberg
Susanne Eriksson Forsberg, Nora
Frank Tholfsson, Kumla

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.