Nej till kilometerskatten!

I Centerpartiets Sverige ska det vara lätt att driva företag. Oavsett var man bor. Sverige är ett land med långa avstånd. Just avstånden har en betydande inverkan på verkligheten för den som driver företag utanför storstäderna. Det gör att transportkostnaderna är av avgörande betydelse. Dessutom är det där de långa avstånden finns, som Sveriges basnäringar finns. Jord, skog o gruvnäring. Det tycks regeringen inte förstå.

Avståndet mellan exempelvis skog och sågverk påverkar lönsamheten på ett mätbart sätt. Skog som ligger nära sågverk kan fraktas billigare och försäljningspriser blir därmed mer attraktivt. Skog som har långt avstånd till sågverket kommer på samma sätt behöva säljas dyrare för att hämta igen transportkostnaden.

Det är fullkomligt logiskt.

Tyvärr ser vi nu hur Socialdemokraterna ställt sig bakom införandet av en kilometerskatt på transporter. Det innebär att man backar upp Miljöpartiets landsbygdsfientliga politik i en av de mest destruktiva åtgärder som går att införa.

Tidigare har det talats om en kilometerskatt där kostnaden skulle motsvara omkring 14 kronor per körd mil. När Riksdagens Utredningstjänst tittade vad det skulle innebära för kostnaderna på transporter fann man att rundvirke skulle bli 5,2 procent dyrare att transportera.

Nu ser verkligheten ut att kunna bli ännu värre.

Regeringens utredare har visat upp ett förslag där man föreslår 26 kronor per körd mil. Det är alltså nästan en fördubbling och då skulle transportkostnaderna öka med nästan 10 procent på själva råvaran.

Grovt räknat kör en tung lastbil i Örebro län ca 4500 mil per år.  Det skulle innebära en ökad kostnad med 117 850 kronor per år!

Slutnotan hamnar hos konsumenten, som antingen får betala dyrare eller köpa en produkt som importerats och sannolikt håller ett lägre pris.

Att det kommer innebära en katastrof för landsbygdens näringar behöver man väl knappast påpeka?

Införandet av en kilometerskatt skulle slå ner på näring efter näring på landsbygden. Skogs- och jordbruksprodukter skulle få högst avsevärda kostnadshöjningar och stålindustrin skulle också påverkas. En oerhört lång rad produkter som vi dagligen handlar skulle över en natt bli dyrare och få svårare att tävla med importerade produkter.

När varor blir svårare att sälja tenderar det att leda till nedskärningar. Risken är därmed överhängande att många anställda inom transportberoende näringar – ofta på landsbygden – förlorar sina jobb.

Dessutom blir det direkt kontraproduktivt för tillverkare av drivmedel som är mer skonsamma mot miljön. Dessa har, som bekant, ett stort behov av skog och tillhörande transporter.

Den inbillade miljönyttan som Socialdemokraterna och Miljöpartiet tror ska uppstå, är sannolikt högst marginell. Transporterna kommer gå ändå - men bli dyrare.

Centerpartiet har respekt för skatter som miljöstyrande. Men då ska man ge människor och företag en ärlig chans att kunna välja något miljövänligt alternativ. Som en upplysning till regeringen kan jag säga att det är ont om järnvägsspår och lastkajer i skogen. Om följden blir ökad arbetslöshet på landsbygden, lägre inhemsk produktion och mer importerad mat, ja då spelar regeringen ett väldigt högt spel. Ett spel som Centerpartiet inte ställer upp på.

Därför säger Centerpartiet nej till kilometerskatt. Det är enbart och endast en åtgärd för att få in mer pengar från landsbygdens basnäringar och från svenska konsumenter.

Helena Vilhelmsson, Distriktsordförande Centerpartiet