Referat från höststämman 17 november

18 november. Referat från Centerpartiets höststämma i Örebro. Christina Pettersson hyllades för sitt arbete i Ouffre, Burkina Faso.

På torsdagskvällen höll Centerpartiet i Örebro län höststämma i City Konferenscenter i Örebro. Ett sextiotal medlemmar från hela länet närvarade.

Talare på stämman var Johan Hedin, Stockholm. Johan är riksdagsledamot och säkerhetspolitisk talesperson för Centerpartiet. Under talet berörde han viktiga frågor som polisens organisation och resurser samt bakomliggande orsaker till att människor hamnar i kriminalitet.
Efter talet fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor till Johan.

Under stämman utsågs en nomineringskommitté inför 2018 års val till riksdag och region.
Till sammankallande valdes Henrik Hult, Lekeberg, som kommer att leda nomineringsarbetet tillsammans med Håkan Gransten, Örebro, Gunhild Wallin, Örebro, Thorbjörn Pettersson, Karlskoga, Anna Eriksson, Askersund, Christina Pettersson, Lindesberg samt en representant för Centerpartiets Ungdomsförbund.

I övrigt uppmärksammades Christina Pettersson från Lindesberg, som under åren gjort ett fantastiskt arbete för barnen i byn Ouffre, Burkina Faso i Afrika.
Christinas arbete har bl a bidragit till att en skola som idag har mer än 500 elever har byggts och att skolluncher serveras dagligen.
För att stödja Christinas fortsatta arbete i Ouffre delade Örebrocenterns kommunkrets ordförande Per-Åke Sörman ut en check till Christina.