Mikroplasterna måste bort ur vårt dagliga liv

Naturens kretslopp är grunden för allt mänskligt liv.
Tillgång till rent vatten, ren luft och giftfri miljö är en fundamental rätt för alla människor och en förutsättning för frihet i en vidare bemärkelse.

Naturen förser oss med de grundläggande tjänster som krävs för att vi ska kunna bruka marken, för att vi ska kunna klara livsmedelsförsörjningen och för att vi ska kunna ha tillgång till många andra
fundamentala nyttigheter.
Vi har en skyldighet att bruka utan att förbruka, i att låta bli att förödakretsloppen för kommande generationer.
Det handlar både om rättvisa och om respekt för våra barns och barnbarns frihet. Biologisk mångfald ska beaktas i alla faser av samhällsplanering.
Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot ekosystemen i våra vattendrag, insjöar och hav.

Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har nyligen publicerat en studie i tidskriften Science, som visar hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än naturliga plankton.
Plasten leder till döden, antingen direkt genom att den stoppar matsmältningen eller genom att plasten förändrar beteendet så att ynglet lättare blir till ett byte. Försöket gjordes med vatten med nivåer av mikroplast som motsvarar vad som mätts upp i kustnära områden i Östersjön.
Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever där.
Mikroplaster kommer från många olika källor som till exempel slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion, tvätt av exempelvis fleece och skräp.
Men de finns också i många kosmetiska produkter och hygien- ochhushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt.

Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är duschgelé, peelingkräm, tandkräm, raklödder, deodorant och olika rengöringsmedel.
I avvaktan på utredningar och ny lagstiftning finns det åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå.

Därför har jag nyligen i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region Örebro län snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster.
Vi kan också medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa produkter har på miljön.

Därför har jag i samma motion också föreslagit att Region Örebro län på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.
Vår strävan i all samhällsplanering måste vara att skapa ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle, ett samhälle som vi vill lämna över till våra barn och barnbarn.

Ett inslag i denna strävan är att fasa ut mikroplasterna – i stället för att fylla på i våra vatten med mer av den varan.

Torbjörn Ahlin
oppositionsråd (C)
Region Örebro län