Regeringens jakt på kvinnors företagande

Det är skrämmande att följa den utveckling som Sveriges självutnämnda feministiska regering stakat ut för de kvinnodominerade sektorerna. Varför ska just de kvinnodominerade företagen tvingas begränsa sin vinst? Det innebär inte bara en osäkerhet för de företagare som redan idag bedriver verksamhet, utan riskerar också leda till att vi kommer se färre kvinnor som väljer att starta företag inom dessa sektorer.

I stället för förbud mot vinster anser vi att fokus bör ligga på kundnöjdhet, kvalitetskrav och skarpare tillsyn. Vi vill utöver att motverka förslaget om förbud för vinster i välfärden verka för att LOV, Lagen
om Valfrihet, skall finnas i alla kommuner. Detta för att kvinnor skall ha möjlighet att driva lönsamma och växande företag i hela landet.

Centerkvinnorna vill fortsätta driva på för fler kvinnor som företagare i Sverige, men med den politik som Sveriges regering nu förespråkar ser vi oroande på utvecklingen. Att införa en vinstbegränsning i sektor där majoriteten som jobbar och driver företag är kvinnor är varken feministiskt eller
företagarvänligt.

Sverige behöver fler företag som drivs av kvinnor. Varje nytt visitkort som trycks upp där en kvinna står som VD, är ett steg framåt för jämställdhet och kvinnors ekonomi. En vinstbegränsning är ett steg i rakt motsatt riktning.

Helena Vilhelmsson
Vice förbundsordförande Centerkvinnorna

Wendla Thorstensson (C)
kommunstyrelsens ordförande, Lekeberg