Tonade ner kritik

Utrikesminister Margot Wallström (S) verkar ha rest till Moskva för att söka charma sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov. Vi inom Centerpartiet hade förväntat oss ett tydligt språk om den olagliga annekteringen av Krim och det ryska kriget i Ukraina. Istället har vi fått läsa om en vänskapsdikt som sändes till Lavrov inför resan och se en pressträff med tydligt nedtonad kritik mot Ryssland.

Rysslands president Putin har med propaganda, korruption och hybridkrigföring sökt destabilisera och stoppa länder som själva valt att närma sig EU. När det inte lyckats har rysk militär satts in. Vi har sett och ser det i Georgien och i Ukraina. Vi anser att sanktionspolitiken mot Ryssland måste fortsätta så länge Ukraina inte återfår full kontroll över sitt territorium. Sverige kan inte acceptera en ny världsordning byggd på aggressioner.
För säkerheten i vår omvärld var det därför skrämmande att under pressträffen höra Lavros uttalanden kring Krim och Ukraina. Han lät sig inte tystas utan talade om att Krim ingick i den ryska federationen och att Ukraina dansade efter nynazisters pipa. En uppenbar provokation. Oacceptabelt att Margot Wallström inte tydligt kritiserade den ryska hållningen. Sverige måste tydligt markera att vi inte accepterar den olagliga annekteringen av Krim.

Att Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov försöker styra Sveriges säkerhetspolitik var även det tydligt när han markerade att vår alliansfrihet är viktig för säkerheten i regionen. Med det menar han att vi och Finland borde stå utanför Nato. Ett förtäckt hot, som stämmer väl med Margot Wallströms världsbild. Måhända därför hon inte såg anledning att markera tydligare. Istället valde utrikesminister Margot Wallström att framföra att det rådde ett brett samförstånd kring hur Sverige bygger säkerhet. Tyvärr saknar vi ännu socialdemokraterna i ett nytt samförstånd med Centerpartiet om medlemskap i Nato. Nato är det starkaste skyddet mot militära hot. Vi måste hålla gränsen.
President Putin tycks också vilja klassa nära nog all opposition som terrorister. Auktoritära ledare bygger sin makt genom att trampa ned människors fri- och rättigheter och undanröja de krafter som utmanar. Här hade utrikesministern kunnat tala klarspråk om de övergrepp som görs mot civilsamhället, politisk opposition, rättsväsendet och journalister.

Dialog med Lavrov ska inte ske på ryska villkor. Rysk utgångspunkt är alltid att föra dialog utifrån sina geopolitiska intressen. Det var både oroväckande och olyckligt att utrikesministern inte offentligt var lika tydlig som Lavrov på presskonferensen. Det är handlingar som gör att Ryssland idag är hotet mot vår och Europas säkerhet. Ingen tvetydighet om detta får skapas, utifrån regeringens önskade roll som stämningshöjare i FN:s säkerhetsråd.

Kerstin Lundgren (C) utrikespolitisk talesperson
Helena Vilhelmsson(C) ordförande Centerpartiet Örebro län