En metod som räddar liv

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid. Inom hemmets fyra väggar, bakom stängda dörrar. Men det är ingen ursäkt att inte ingripa.

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. Alltså ca två barn i varje klass. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målen som riksdagen antagit. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett politiskt antaget mål. Det kan också handla om att rädda liv.
För mig som Centerpartist är det självklart att lyfta alla initiativ som kan motverka våldet. Därför kommer vi nu att verka för att metoden Huskurage införs i länets alla kommuner, i samarbete med de kommunala bostadsbolagen. Lekebergs kommun har gått före och redan infört Huskurage.
Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, att ge dem styrka och mod, att ge dem en möjlighet att visa omtanke och omsorg gentemot andra grannar som misstänks fara illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor.
Att införa Huskurage är inget som är krångligt och är gratis att införa. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av tre steg; knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar, och, ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
Policyn kan spridas genom utskick till de boende, genom att sätta upp lappar i trapphuset. De som är utsatta vet att det finns de som lyssnar, de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta, i det tysta.
Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi med relativt enkla medel ta viktiga steg mot att skapa trygghet och kanske också rädda liv.


Helena Vilhelmsson Vice ordförande Centerkvinnorna
Distriktsordförande Centerpartiet Örebro län