Alliansen tänker fortsätta försöka att förbättra förlossningsvården

Svar till Karin Sundin 23/5 Alldeles innan Alliansens motion om att investera i ett ultraljud för att lättare kunna upptäcka dolda förlossningsskador lämnades in träffade en av oss en två veckor gammal gosse som fötts på USÖ. Hans mamma hade genomgått en lång och tuff förlossning som slutade i både invändiga och utvändiga bristningar.

Hon syddes, både inuti och utanpå och fick genomgå en vanlig undersökning av analen. ”Jag vet inte hur många gånger läkaren grävde mig i rumpan, men det var väldigt många gånger” sa mamman. Då kunde hon skratta åt det eftersom hon då, två veckor efter förlossningen, äntligen kunde sitta nästan normalt igen. Tänk om ultraljudet vi föreslog funnits tillgängligt för henne. Då hade undersökningen gett ett betydligt mer träffsäkert resultat. Det är svårt att inte låta bli att undra: kommer hon att bli en del av mörkertalen, en av dem som kommer att få problem med dolda skador? Är hon en av dem som kommer att lida i tysthet?

Vårt förslag har aldrig handlat om kampanj eller utspelspolitik utan om att vi vill erbjuda bästa tänkbara eftervård för kvinnor som drabbas av förlossningsskador. Utrustningen vi föreslagit ska heller inte ersätta det goda arbete som förlossningen gör för att förebygga skador utan finns tillgängligt på förlossningen i de fall skador ändå inträffar. Vår ambition var att det skulle leda till att fler kvinnor undersöks och fler skador hittas.
Att det är något som behövs visade sig ju också eftersom verksamheten själva bestämt att köpa in just den utrustning vi föreslog. Bestämt, men ännu inte gjort. Utrustningen används inte i dag.
De vi hade i åtanke när motionen skrevs var alla de kvinnor som drabbats eller kommer att drabbas av dolda skador och som riskerar att få men för livet för att vår förlossningsvård inte haft nära tillgång till den utrustningen som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, bedömer är den bästa tillgängliga.
Det kallar alltså Sundin för kortsiktig och dålig underbyggd utspelspolitik.
Trots allt verkar ju behovet ha varit rätt identifierat.

Frågan är också om det viktigaste i den här historien är att påpeka att Alliansens politiker inte har koll på alla maskiner som köps in i Regionen eller om det viktigaste är att både Alliansen och verksamheten sett att det med denna utrustning finns bättre möjlighet att både upptäcka och åtgärda dolda förlossningsskador och därför vill göra just det. Men på ett område har Sundin rätt. Politik är på riktigt. Karin Sundin är nu regionråd. Hon och hennes företrädare hade kunnat tillse att tillgänglig teknik också används i den verksamhet de ansvarar för. I stället får hon det att låta som om det handlar om rikspolitik.
Alliansen har i många år föst majoriteten framför sig med förslag om långsiktiga planer, strategier och konkreta förslag för att stärka vården i Region Örebro län, förslag som ofta sent om sider också blivit verklighet.
Vi ger oss inte utan tänker fortsätta driva på för en bättre hälso- och sjukvård i Region Örebro län där de sjuka får vård i tid.


Ola Karlsson (M) Elin Enes (KD)
Torbjörn Ahlin (C)
Anna Ågerfalk (L)
Kajsa Rosén (L)