Ett grönare flyg för ett bättre klimat

Debatten kring flyget och dess klimatpåverkan har i Sverige nästan uteslutande kommit att handla om flygskatt.
Centerpartiets inställning är att det inte är resan i sig som är problemet – utan utsläppen den genererar. Istället för att straffbeskatta själva resan vill vi istället stimulera övergången till mer förnybart flygbränsle.

Vi tycker att flyget ska bära sina miljökostnader och på så sätt stimuleras till energieffektivisering och framställning av förnybara bränslen.

Vi vill att det ska gå att resa även i framtiden, därför föreslår vi en obligatorisk inblandning av förnybart bränsle i tanken på alla plan som lyfter från svenska flygplatser.