CUF: Allmän värnplikt är en förlegad syn på försvaret

I våras valde Sveriges rödgröna regering att återinföra värnplikten. Ännu en gång tvingas 18-åriga killar och numera också tjejer att lägga sina drömmar åt sidan för att göra lumpen. Redan nu i sommar har de 13 000 första personerna fått ett brev hem i brevlådan om att de ska mönstra, och fler ska det bli.

Dyker man inte upp när man blir inkallad kan detta leda till böter eller i värsta fall fängelsestraff. Detta är inte rätt väg att gå för att få ett välutrustat och högteknologiskt försvar.

Ett argument för värnplikt som många gånger dyker upp handlar om att värnplikten ska fungera som en skola in till vuxenlivet. För unga pojkar och flickor att mogna och bli till män och kvinnor.

Vi i centerpartiets ungdomsförbund, CUF, tycker att det ska vara upp till varje individ att bestämma över sitt eget liv och vad man vill göra efter sin studentexamen. Det finns de som vill arbeta, de som vill resa och de som vill studera. Därför ska försvaret inte ses på som någon skola som gör pojkar till
män och flickor till kvinnor utan baseras på de mest kompetenta personerna som vill arbeta för försvaret.

Bland de länder i världen som har allmän och obligatorisk värnplikt finner vi länder som Nordkorea och Ryssland. Dessa är djupt odemokratiska länder som Sverige bör vilja undvika att bli ihopkopplade med. Speciellt när den nuvarande regeringen för en feministisk utrikespolitik som
ska värna kvinnors rättigheter, något som kränks i alla dessa länder.

CUF är av åsikten att Sverige behöver ha ett starkt försvar som kan möta de nya utmaningar som Sverige står inför i vår allt mer osäkra omvärld. Vi anser att huvudmålet när det kommer till svensk försvarspolitik ska vara att ett försvar som klarar av snabba omställningar vid ändrade hotbilder.

Personalbristen som råder inom försvaret är ett allvarligt problem som det måste gås till botten med. Den av regeringen nu införda värnplikten är en kortsiktig lösning på problemet. I stället måste långsiktiga lösningar hittas så att fler människor frivilligt söker sig till försvarsmakten och stannar där.

Det stora problemet i dagsläget är att löneutvecklingen inom försvarsmakten är allt för dålig och löneutvecklingen har för flera yrkesgrupper legat still de senaste åren. Detta gör att det inte lönar sig att vara yrkesmilitär och i stället söker sig folk till andra yrken.

I omvärlden ser vi nya hot i form av bland annat falsk informationskrigföring och cyberattacker. På grund av ändrat omvärldsläge behöver vi ett försvar som kan möta dessa utmaningar och inom de närmsta åren kommer rekryteringen behöva rikta sig ytterligare mot högutbildade yrkesgrupper. Dessa kommer inte kunna rekryteras via värnplikt utan det enda som kommer locka kompetent personal är goda arbetsförhållanden och reella löner.

Dagens försvarsmakt ser inte ut som den gjorde när våra fäder gjorde lumpen för 20-30 år sedan. Vi behöver ett nytt och uppdaterat försvar som bygger på frivillighet, inte tvång.

Louise Grabo
Försvarspolitisk talesperson CUF

Xerxes Åkerfeldt
Distriktsordförande i CUF Örebro