Låt oss ha en värdig vård

Det fanns en tid då kvinnors hälsa var något man inte talade om. Kvinnor var som man sa opassliga och gjorde bäst i att hålla sig hemma. Det fanns dock läkare som staden betalade för så att de skulle undersöka glädjeflickorna så att inte otäcka sjukdomar spreds till männen.

Det fanns en tid när kvinnors hälsa handlade om att inte bli med barn.

En tid när galgar användes för att driva ut vad som blivit till vid ett oskyddat samlag mellan två ogifta älskande.

Det fanns en tid när Sverige blev känt över hela världen för frigjorda blonda och yppiga kvinnor.

En tid när P-pillren gjorde intåg på gott och ont.

För så har det varit. Kvinnors hälsa är intimt förknippat med reproduktiv hälsa, att vara eller inte vara gravid. Men kvinnors hälsa är så mycket mera, och när det kommer till att besöka vården som kvinna i dag för allehanda krämpor och besvär är vårdens uppgift att vara tillgänglig med kompetens och
vilja att bota, hjälpa, lindra. Och gudskelov är vården fri från skuldbeläggande.

Under lång tid var kvinnor hänvisade till privatpraktiserande kvinnoläkare. Dessa fanns det många av, kanske för att det är gott att träffa samma läkare vid den årliga kontrollen. När så primärvården
rustades med gynekolog så blev det möjligt för alla kvinnor att gå till gynekologen. Det fanns en samlad kvinnosjukvård i närområdet för alla kvinnor.

Visst är det så att allmänläkaren kan gynekologi så pass att hen kan göra en första undersökning. Men som det ser ut nu så finns det inte ens någon läkare på vårdcentralen, och barnmorskan är inte där varje dag.
Nu skriver jag generellt, jag vet att det ser olika bra ut.

Att kvinnor nu förvägras möjligheten att söka gynekolog hos Läkargruppen är som jag ser det helt ovärdigt en region som säger sig skapa förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa.

Det är givetvis så att om kvinnor söker sig till en specialist så kostar det mera för regionen än om kvinnorna går till vårdcentralen. Men vad kostar det i folkhälsa?

För vad sker med kvinnors vilja att söka vård för sådant som är högst privat, för jag är av den åsikten att det ska få vara det. Vi har börjat tala om den reproduktiva hälsan i andra termer än sex.

Men då pratar vi i regel om sjukdomar, skador eller etiska dilemman vilket är bra. Men få vara privat med sin professionella läkare och dennes sköterska, det ska inte betecknas som lyx. Något som endast kvinnor som kan betala får tillgång till.

Det saknas gynekologer och barnmorskor. Majoriteten S, V och MP vill att patienterna ska vända sig till vårdcentraler och kvinnokliniken på sjukhusen i stället för att gå till Läkargruppen.

Men på samma sida i onsdagens NA kunde vi läsa om omöjligheten att hålla BB i Karlskoga öppet även nästa sommar. Problemet är kompetens.

Kvinnosjukvård och mödrahälsovård är i högsta grad förebyggande hälso- och sjukvård. Och de kvinnor som vill söka en specialist för sin årliga kontroll så ska de få göra det. Det är för alla kvinnors skull som en värdig kvinnosjukvård byggts i Region Örebro län. Centerpartiet tillåter inte att den rivs ner.

Maria Rönnbäck
Centerpartiet, andre vice ordförande
Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård

Region Örebro län