Örebro Län
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Utspel från S bjuder in till pajkastning

Utspel från S bjuder in till pajkastning

Laxå: Det är inte ofta man blir anklagad att både ljuga om och manipulera ekonomin samt att vi som borgerliga partier ”arbetade hårt för att försämra kommunens rykte” som det skrivs i Roland Karlsson (S) debattartikel här i NA måndag 28 maj. 

Om vi ska få en valrörelse som är någorlunda fri från pajkastning och otrevliga insinuationer så får nog också Socialdemokraterna i Laxå och speciellt Roland Karlsson som arbetarkommunens ordförande justera sina utspel.
Några punkter som vi vill ta upp och korrigera Roland Karlsson:

Laxå 2020 – Detta dokument togs fram av tjänstemännen i Laxå kommun och vare sig (S) eller något annat parti såg dokumentet förrän efter valet.

I resultatet för 2015 på drygt 15 mnkr påstås att de mesta av statsbidrag inte redovisas i redovisningen. Fakta är att alla statsbidrag redovisas i redovisningen. Kommunen hade budgeterat 10 mnkr som resultatmål. De ytterligare 5 mnkr i resultatet berodde mestadels på andra överskott. Däremot så kom det i slutet av 2015 ett stort statsbidrag på 32 mnkr. Kravet på det bidraget var att det skulle användas under 2016 vilket för Laxås del inte var möjligt. Utifrån avstämning med (S) och alla övriga partier beslutades att 10 mnkr skulle användas till att förstärka resultatet och resten användas till verksamheten istället för schablonintäkter.

I artikeln påpekas att resultatet för 2016 blev 32 mnkr efter påpekande av revisorerna. Det redovisade resultatet var 32 mnkr både före och efter revisionen. Revisorerna hade dock synpunkter på hur vi hade redovisat vissa statsbidrag, såsom i flertalet kommuner i länet.

Laxå kommun har fått mycket bidrag i samband med det stora migrationsåtagandet. Men det finns också stora kostnader. Vi har en stor del personal och lokalkostnader som är knutna till detta åtagande. Här behövs medel för att täcka avvecklingskostnader när behoven minskar. Laxå kommun är bra rustad för en sådan utveckling.

Övriga välfärdsmedel som staten har beslutat om har bland annat gått till att rusta upp gator, vägar, parker, broar, verksamhetslokaler i hela kommunen efter år av dåliga ekonomiska förutsättningar och svag politisk ledning.

Påståendet att kommunstyrelsen skulle ha manipulerat verksamheternas resultat med migrationsmedel är ett fullständigt falsarium. Hur migrationsmedel används redovisas och diskuteras ständigt med den politiska organisationen. All information och granskningen redovisas också till politiskt valda revisorer med Roland Karlsson som ordförande.

Att som Roland Karlsson vara ordförande i revisionen och samtidigt skriva en sådan debattartikel full med felaktigheter och insinuationer skapar frågor. Om vi partier i Laxås ledning verkligen gjort dessa felgrepp då borde han som revisor föreslå anmärkning, istället för ansvarsfrihet som han gjort för 2015, 2016 och 2017. Revisorerna ska ju också vara någorlunda neutrala i sin tjänsteutövning men frågor uppstår med en ordförande som tydligen har svårt att särskilja sina roller som ordförande i revisionen och ordförande i (S)-arbetarkommunen.


Bo Rudolfsson
Kristdemokraterna, Laxå

Arne Augustsson
Centerpartiet, Röfors

Sara Pettersson
Miljöpartiet, Finnerödja