Värna lasarettets renommé

Karlskoga lasarett har gott renommé, vilket härom året manifesterades med utmärkelsen Svensk kvalitet. Inget sjukhus hade tidigare fått detta pris. Centerpartiets regiongrupp i länet har stolt visat upp lasarettet för partikollegor från våra grannlän. Vi menar att Karlskoga lasarett är något att slå vakt om.

Våra tre sjukhus i länet, USÖ, Karlskoga och Lindesberg, är tillsammans en förutsättning för en jämlik vård i länet. Alla tre ska fungera som akutsjukhus dygnet runt och ha ett gemensamt länsuppdrag för planerad sjukvård. För Centerpartiet står det helt klart att vi vill ha BB öppet i Karlskoga året runt. Vi föreslog redan i höstas tillsammans med övriga Alliansparter att en långsiktig strategi för detta skulle utarbetas. Vårt krav på detta kvarstår och om inte annat måste frågan lyftas i höstens arbete med verksamhetsplan inför det kommande året. Och för att vara tydlig: En röst på Centerpartiet i det kommande regionvalet är en röst för BB öppet i Karlskoga hela året.

Bästa sättet att säkra framtiden för länsdelssjukhus av Karlskogas karaktär är att ge dem specificerade uppdrag med planerade operationer. I Karlskoga handlar det idag om åderbråck och delar av ortopedin. Detta får dock inte gå ut över kravet på ett rimligt innehåll i akutsjukvården.
Sedan en tid gäller i vår region en nyordning med länskliniker, gemensamma för de olika lasaretten. Detta är en i grunden klok ordning, då den syftar till att bryta ner revirgränser och få resurserna att räcka längre. Vi ser dock att de nya länsklinikerna inte i alla hänseenden fungerar problemfritt. Här måste en översyn göras för att se hur det kan kompletteras med lokalt ledarskap.

Sjukvården är inte bara sjukhusvård. Vårdcentralen utgör oftast vår ingång till sjukvården som patienter. Vårdcentralerna behöver utvecklas, inte minst med tanke på den växande gruppen äldre. Risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre man blir. Viktigt är att primärvården erbjuder geriatrisk kompetens. En fullskalig vårdcentral ska inrymma en äldrevårdscentral, som i mobila team samarbetar med kommunens äldreomsorg.

Centerpartiet menar att alla medborgare ska ha rätt till en fast läkarkontakt. Vi vill också se vårdcentraler med alternativa driftsformer. Det ska även vara möjligt att öppna mindre läkarmottagningar, som kompletterar och avlastar de stora vårdcentralerna. Även på de privata mottagningarna ska man kunna lista sig som patient, och där ska samma patientavgifter gälla som på de offentligt drivna vårdcentralerna.


Torbjörn Ahlin (C) Listetta i valet till Regionfullmäktige