Bevara Sveriges ryggrad

På många sätt går det bra för Sverige, men inte på alla. På många platser runt om i länet är utvecklingen på väg åt fel håll. Industrin drar ner, arbetsplatserna blir färre, butiker stänger, människor flyttar. Den kommunala servicen dras in. Måste det vara så?

Landsbygden är Sveriges ryggrad. Där produceras mat och miljövänlig energi. Det är något som vi inte får glömma, hur tuff konjunkturen än är. Det är statens och kommunernas ansvar att skapa attraktiva boendemöjligheter och göra det enkelt att driva företag på landet likväl som i staden. Landsbygdens utveckling kräver frihet från regler och byråkrati!
Centerpartiet har under sommaren presenterat många konkreta förslag på hur både lantbruket och utvecklingen på landsbygden ska stärkas. Ett bondepaket med rejäla satsningar i torkans spår, slopa det generella strandskyddet och låt kommuner bygga attraktiva bostäder nära vatten, lätta på reglerna kring enskilda avlopp, tillåt gårdsförsäljning av närproducerat öl och vin, skriv av studieskulder för högskoleutbildade som väljer att bosätta sig på landsbygden.

Landsbygdens vardag och utveckling drivs i stor utsträckning av människor, eldsjälar och föreningar. Ett märkligt fenomen egentligen. På landsbygden förväntas människor vara med i samfälligheter som hanterar vägar, snöröjning, gatubelysning, vatten och avlopp, fiber, bibliotek. Samhällsservice som i staden finansieras via skattsedeln. Det kan upplevas som att skatten betalas två gånger! Vi behöver stötta de människor som kliver in och gör en enorm insats, när det offentliga inte finns där. Centerpartiet vill därför införa ett landsbygdsavdrag som skulle innebära upp till 3000 kronor mer i plånboken för människor på landsbygden som är med i samfällighetsföreningar. Ett avdrag som kan göras i deklarationen, precis som det avdrag som kan göras för fackföreningsavgiften.

Det handlar om värderingar och synen på landsbygden. Människor som bor på landsbygden betalar lika hög skatt men får ofta sämre service. Basnäringen som finns på landsbygden, jord och skog, kan inte flytta sin verksamhet. Andra näringar kan, om de får sämre lönsamhet och tröttnar på dålig service, göra det. Men kor kan inte bo i staden, inte heller kan skogsproduktionen blomstra på torget i Örebro. Landsbygden för Sverige framåt. Om rätt förutsättningar ges.


Helena Vilhelmsson Centerpartiet, riksdagskandidat