Nytt ledarskap i Region Örebro Län

Efter valet till Regionfullmäktige i Örebro län var det parlamentariska läget oklart. Varken det rödgröna blocket eller Alliansen fick egen majoritet.

Efter förhandlingar har Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna beslutat att samarbeta inför den kommande mandatperioden. Partierna har tillsammans 36 av fullmäktiges 71 mandat. Koalitionen har alltså absolut majoritet.

- Vi har valt att medverka till en samling i mitten i det rådande parlamentariska läget, säger Torbjörn Ahlin, partiföreträdare för Centerpartiet. Vi gick förvisso till val på att bilda majoritet med övriga Allianspartier, men någon sådan uppnåddes inte. I det läget har vi valt att inte sitta och titta på utan medverka till en majoritet som står upp för regionen, för hälso- och sjukvården, för den regionala utvecklingen, kollektivtrafiken och kulturen. Uppgörelsen i den politiska mitten innebär också att inflytande från ytterlighetspartier undviks.

- Tillsammans har partierna utarbetat en gemensam plattform för den kommande mandatperioden. I Centerpartiet är vi stolta över att plattformen innehåller väldigt mycket av centerpolitik, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ledamot i det nyvalda regionfullmäktige. Våra tre partier har nu en gemensam grund för att stärka den nära sjukvården, öppna fler äldremottagningar, välkomna fler alternativa utförare inom vården och utveckla våra tre sjukhus, USÖ, Karlskoga och Lindesberg.

- Vi är eniga om att det ska vara möjligt att bo, verka och driva företag i hela länet, säger Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot av nya regionfullmäktige. Jag ser en tydlig grön tråd i vår plattform gällande den regionala utvecklingen. Inriktningen mot cirkulär, biobaserad, ekonomi gör att vi ser möjligheter för hela Örebro län och inte minst de gröna näringarna. Vi ska utveckla hela kedjan från råvara till måltid. Vi ska utarbeta ett program för skogsnäringen. I infrastrukturplanerna ska särskild hänsyn tas till det småskaliga vägnätet.

- I en tid av ökad polarisering inom politiken och då politisk extremism fått ökat utrymme är jag glad att vi i Region Örebro Län kunnat forma både en majoritet och en politik i mitten, säger Emilia Molin (C), ledamot i nyvalda regionfullmäktige. Vi har kunnat enas om en politik som ser hela länet, som ser sambandet mellan stad och land och som vill leverera en trygg, tillgänglig och nära vård av hög kvalitet.

- Det är bra för länsinvånarna och den nära sjukvården att vår plattform säger att alla tre av våra sjukhus ska vara akutöppna dygnet runt, säger Magnus Eriksson (C), ledamot av nya regionfullmäktige. Det är också bra att hälso- och sjukvårdens organisation ska utvärderas med inriktning på bl a närvarande och aktivt ledarskap, medarbetarperspektivet och ekonomi i balans.


Förfrågningar:
Torbjörn Ahlin, partiföreträdare, tel 073-8427454
Emilia Molin, politisk sekreterare, tel 072-083097