Centeroro i Hällefors

Centerpartiet i Hällefors ser med stor oro på det nya styret i Hällefors kommun som beslutades på måndagskvällen av S och V.

Under lång tid har ett förtroende bland näringslivet byggts upp i Hällefors med en dramatisk uppgång i näringslivsrankingen. Detta riskeras att undergrävas när ett parti med negativ syn på företagande som Vänsterpartiet tar plats i styret för Hällefors kommun. En majoritet av kommunerna i Sverige väljer ett bredare ideologiskt alternativ för att skapa trygghet och framtidstro, där kreativ förmåga premieras framför byråkratisk vänsterideologi.
Att nu Socialdemokraterna väljer att stärka det socialistiska vänsterstyret i Hällefors kan enbart ses som negativt.
Centerpartiet kommer i opposition att göra allt för att påverka politiken i Hällefors för en attraktiv kommun där företag vill satsa framåt och kommunens medarbetare känner arbetsglädje.
Vi står för en ansvarsfull ekonomisk politik som klarar en framtida lågkonjunktur.


Lars Göran Zetterlund

Tobias Nygren