Tillsammans för ett bättre liv

Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Det är målsättningen för oss i Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet när vi i regionmajoriteten i dag röstar för en framtidsinriktad budget som innehåller satsningar på äldres hälsa, starkare kollektivtrafik och hållbar utveckling.

Det ansvar vi har fått av väljarna är stort. Vi ska se till att utveckla en god och jämlik hälso- och sjukvård samt bidra till en hållbar utveckling samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. För att lyckas med det måste vi använda varje skattekrona på bästa sätt för att säkerställa en hållbar och solidarisk finansiering av välfärden över tid. Det är en stor utmaning när vi nu blir allt fler äldre som lever allt längre, samtidigt som andelen arbetande i befolkningen minskar.

Vi väljer därför att ta höjd för framtiden genom att rösta för en budget som håller sig i balans och som avsätter resurser för framtida utmaningar. Samtidigt genomför vi ett antal satsningar på de områden där vi vet att de gör mest nytta.

För att minska väntetiderna, öka tillgängligheten och stärka kvaliteten är det viktigt med bra sjukvårdslokaler och personal med rätt kompetens på rätt plats. Därför fortsätter vi att satsa på länets tre sjukhus, närsjukvården och kompetensförsörjningen. Vi fortsätter den lyckade satsningen på utbildning med lön för de sjuksköterskor som vill bli specialister och vi avsätter 6,5 nya miljoner för att utöka antalet AT- och ST-tjänster.

För att möta den allt större gruppen äldre och ge alla den bästa möjliga vården stärker vi nu arbetet för äldres hälsa. 6 miljoner riktas till utveckling av arbetet med mobila team för vård i hemmet av de mest sköra äldre, uppbyggandet av äldrevårdsmottagningar vid minst en vårdcentral i varje länsdel och ett bra och snabbt omhändertagande av äldre på akutmottagningarna.

För att hantera en utveckling där allt fler har behov av stöd och vård från psykiatrin, inte minst beroende och missbruksvård, fortsätter vi utveckla och modernisera psykiatrins verksamheter.

Vi investerar också i nya lokaler för psykiatrin vid USÖ och vi satsar 3 nya miljoner på en Mini Mariaverksamhet där unga med missbruksproblematik ska få samlat stöd från sjukvården och den kommunala socialtjänsten.

Vi vill också utveckla ett levande län där fler får känna friheten att förverkliga sina drömmar och bidra till en hållbar framtid. Vi investerar för att befästa Örebroregionens roll som nav för hållbar logistik vilket ger både arbetstillfällen och skatteintäkter. Vi avsätter 1,5 miljoner kronor till en levande kultur i hela länet, inte bara i Örebro, där barn och unga sätts i främsta rummet. Vi satsar på digitaliseringsarbetet och utbyggnaden av digital infrastruktur.

Inriktningen i det förslag till verksamhetsplan och budget som vi i Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet idag kommer rösta för kommer bidra till ett samhälle där vi ställer om till en cirkulär ekonomi, minskar hälsoklyftor och stärker människors egenmakt och frihet

Det är så vi tillsammans skapar ett bättre liv.


Andreas Svahn
Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande

Behcet Barsom
Kristdemokraterna, regionråd

Torbjörn Ahlin
Centerpartiet, regionråd