Medmänsklighet är viktigt

Centerpartiet är ett humant och medmänsklig parti. Därför valde vi att ställa oss bakom den nya gymnasielagen, som ger vissa ensamkommande en ny möjlighet till uppehållstillstånd, trots att förslaget hade vissa brister. Vi ser nu att vissa av de ensamkommande som fortfarande väntar
på beslut om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier, väljer att leva i hemlöshet för att kunna fortsätta sina studier i den kommun man bott i under sin tid i Sverige.

I Sverige ansvarar normalt vårdnadshavare för ungdomars mat och husrum tills dess att ungdomarna har avslutat sina gymnasiestudier. Även efter att de fyllt arton och är myndiga. För ungdomar som kommer som ensamkommande ser förutsättningarna annorlunda ut. De ensamkommande unga som av Migrationsverket bedöms vara över arton år, erbjuds i dag att flytta till Migrationsverkets boenden, ofta i en annan kommun. Istället för att slitas upp från en invand miljö, väljer många att stanna kvar i den kommun där de går i skolan och försöker klara sig själva. Detta har lett till en många gånger oacceptabel situation där många ensamkommande ungdomar lever bostadslösa, vilket är en social tragedi både för dem men också för samhället.

Centerpartiet menar att de ensamkommande, som av Migrationsverket bedöms vara mellan 18-21, ska få bo kvar i den kommun de går i skolan i, medan deras asylärende och åldersbedömning överklagas till domstol. På så sätt riskerar inte minderåriga barn att tvingas bort från en miljö de lärt känna och är trygga i. Ingen ung person som går på gymnasiet ska hamna mellan stolarna på grund av krångliga och stelbenta system. Vi vill också att kommunerna under tiden ska få behålla sin rätt till ersättning från staten.

Ensamkommande ungdomar befinner sig i en svår kris, oavsett om de ännu inte vet om de får uppehållstillstånd eller om de fått beslut om utvisning. De måste få samma psykosociala stöd från samhället som andra ungdomar som hamnar i svåra kriser. Vi vill se ändrade regler så att det blir lättare för kommunernas socialtjänst att ge rätt hjälp. Vi tycker också att det är socialtjänsten som ska ha ansvaret för asylsökandes liv och hälsa.

Centerpartiet vill att svensk migrationspolitik ska bygga på ordning och reda men också medmänsklighet. Vi kommer inom ramen för januariavtalet att arbeta för att en hållbar framtida migrationspolitik ska finnas på plats sommaren 2021, när den förlängda tillfälliga asyllagen löper ut.

Helena Vilhelmsson
Centerpartiet, distriktsordförande och riksdagsledamot

Charlotte Edberger Jangdin
Centerpartiet, vice distriktsordförande

Torbjörn Ahlin
Centerpartiet, regionråd