Ny mottagning för unga med drogproblematik

Den politiska majoriteten i Region Örebro Län och Örebro kommun har nu tillsammans tagit nästa steg för att starta en ny mottagning i Örebro för unga som är i behov av stöd och behandling för drogmissbruk. En projektgrupp har tagit fram ett slutförslag som nu beslutas i respektive organisation.

- Den här verksamheten behövs. Vi ser en stor droganvändning bland ungdomar i dag och vi vet utifrån den utredning som gjorts att det finns ett behov i hela länet. Jag är glad att Örebro kommun och Region Örebro län tillsammans nu axlar uppdraget att utveckla en gemensam verksamhet, säger Karin Sundin (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län.
- Den nya mottagningen erbjuder en enkel ingång för unga och deras anhöriga genom att kunna erbjuda snabb hjälp och stöd. En styrka vi ser är att den unge och/eller deras anhöriga själva kan söka sig till mottagningen utan att först vända sig till kommunen eller via remiss från Regionen, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande programnämnden social välfärd Örebro Kommun.

Den nya mottagningen beräknas starta under hösten/vintern 2019 och har sin mottagning på universitetssjukhuset i Örebro. Verksamheter riktar sig till unga och unga vuxna upp till 25 år och deras familjer och nätverk, som har funderingar eller bekymmer kring missbruk och drogberoende. Den unge, deras familjer och nätverk ska erbjudas hjälp i form av rådgivning, stöd och behandling. Mottagningen kommer vara öppen för unga i hela länet.

- Det är glädjande att det initiativ som vi tog här om året nu blir verklighet. Vi i Region Örebro läns politiska ledning har uttryckt en vilja att skapa en bättre vård för unga i länet och det här är ett steg mot det, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd Region Örebro län
- När det kommer till ungas situation har vi sett ett ökat behov av samarbete mellan kommun och region. Genom detta samarbete kan vi nå unga invånare och deras föräldrar på ett både bättre och effektivare sätt och därigenom förebygga en mer långtgående drogproblematik, säger John Johansson (S), kommunalråd Örebro kommun.

Kontakt
Karin Sundin (S), 072-142 06 20
Torbjörn Ahlin (C), 073- 842 74 54
Anna Andersson (KD), 019-21 10 87
John Johansson (S), 076-551 54 45