Skatter – ett verktyg som kan styra rätt

Som riksdagsledamot har jag uppdrag i skatteutskottet. I en kommun ser vi skatter mest som finansiering av kommunal verksamhet. Riksdagen har att besluta om en hel rad av skatter; punktskatter, mervärdesskatter, inkomstskatter m.m.

Hur kul är det då att besluta om skatter? Jättekul! Mina vänner må vara förvånade, jag brukar tycka siffror är nästintill ointressant, det ska bara fungera liksom…

Men skatteinstrumentet är något som berör alla. Människor, företag, kommuner. Skatter är det ultimata sättet för staten att styra i människors liv. Därför måste vi använda det på ett bra sätt!

En av de punktskatter vi har är energiskatt. Här är styreffekten tydlig. Vi ska sänka skatten på förnybar energi och höja skatten på fossil energi. Solenergi bör helst vara gratis och värme från oljeuppvärmda pannor dyra. Men vi måste tänka till! Klarar företagen och enskilda det skattetryck som punktskatterna för med sig? Påverkas tillväxten? Ett pussel att lägga…

En annan knäckfråga är punktskatten på drivmedel. Här kan det gå rejält fel, något som Centerpartiet tydligt markerat mot regeringen. Alltid, i alla år. För att sänka koldioxidutsläppen, kan vi inte rakt av höja skatten på bränsle. Inte utan att samtidigt sänka den på miljövänligt bränsle. Och kanske det viktigaste, har alla på landsbygden tillgång till miljövänligt bränsle? Om svaret är nej, och det inte finns annan kompensation, är det en helt felaktig väg att gå.

En punktskatt som vi lyckligtvis klarat oss ifrån, är den så kallade vägslitageskatten. Något som den förra regeringen la mycket resurser på att utreda. En skatt på avstånd, som skulle slå hår mot landsbygden och dess näringar. Som alla vet så är det ont på järnvägsspår i inlandets skogar, så skogsbruk, lantbruk, åkerinäring, alla skulle de få ökade kostnader med en vägslitageskatt. Enbart för att det inte finns några alternativ. Enbart för att Sverige är ett avlångt land. Enbart för att människor valt att bo på landet, eller valt att bo kvar på landet.
Jag sänder en tacksamhetens tanke till de från Centerpartiet som varit med och förhandlat fram Januariavtalet, som lyckades lägga alla dylika planer på is.
Ska staten styra människors konsumtion via skatter måste det ske rättvist och fungera bra. Annars tappar medborgarna förtroendet för staten och systemet.

Helena Vilhelmsson
Riksdagsledamot Örebro län