Bara svenskt kött i Lekeberg

Valet till Europaparlamentet är viktigt. I Europaparlamentet hanteras många frågor som påverkar oss på lokal nivå och frågor som faktisk påverkar vår framtid på riktigt.

Antibiotikaresistens och EU:s djurvälfärdslagstiftning är sådana frågor. Sedan antibiotikan började användas som medicin för djur och människor har vår välfärd blivit avsevärt mycket bättre. Lunginflammation och andra likartade sjukdomar är i dag oftast inte livshotande utan kan enkelt botas med en kur antibiotika. Det är lätt att glömma att detta tidigare kunde vara livshotande sjukdomar som läkarna inte kunder bota.
Tyvärr så har vårt sätt att använda antibiotika i världen lett till att det idag finns många bakterier som är resistenta mot antibiotikum.
För mig personligen och för Centerpartiet har frågan kring djurs uppfödningsvillkor och skärpta krav på att ge antibiotika till friska djur länge varit en hjärtefråga. Vi vet att Sveriges djurskyddslagstiftning är bland de bästa i världen och att djur som förds upp på ett hälsosamt sätt är friskare och behöver mindre antibiotika.

I Lekeberg har vi sedan 2016 beslutat i kommunstyrelsen att vi bara ska köpa in svenskt kött i våra verksamheter. Detta är ett viktigt ställningstagande på flera sätt. Dels så anser vi att det är en sort paradox om en offentlig myndighet köper in kött från djur som fötts upp i länder där uppfödningen ser på ett sätt som är olagligt utifrån de den svenska djurskyddslagstiftningen.
Vi anser också att våra svenska djuruppfödare bör premieras för att de tar ansvar för djurens välbefinnande och att det ska var konkurrenskraftigt. Vi vill ha ett öppet landskap i Sverige och då behövs betade djur som vårdar våra marker. Framför allt vill vi att djuren ska mår bra!

Centerpartiets politik för sund mat behövs i Europa. Under den gånga mandatperioden är Fredrick Federley den EU-parlamentariker som fått igenom flest ändringsförslag av alla Sveriges parlamentariker, hela 3059 stycken.

Inom djurskyddsfrågorna så har det handlat om att skärpa kraven för att få ge antibiotika till friska djur, ansvarfull användning av antibiotika i djurfoder, mer rättssäker hantering av mediciner för djur samt att insistera på att medlemsländerna ska följa den antagna djurvälfärdslagstiftningen vilket parlamentet ställde sig bakom.

För att förändra måste vi påverka utanför Sveriges gränser. Vi måste se till att den maten vi ger våra barn är sund. Vi måste agera både lokalt och globalt. Du kan påverka vår framtid. Din röst till EU parlamentet gör skillnad för människor, djur och vår miljö.

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg (C)