Hög tid att gå från reaktion till aktion!

Kommer ni ihåg de gamla gubbarna Waldorf och Statler på balkongen i The Muppet Show som alltid kritiserade showen, hånskrattade och visste bättre?

Min sambo och jag pendlade tillsammans under en period mellan två orter. Vi samtalade ofta om vad som inte var bra i samhället, i politiken eller på jobbet. Med utbildning, begåvning och erfarenheter i bagaget, tyckte vi oss ha på fötterna för att uttala oss i allahanda områden. Men det var på gränsen till en klagosång, tills vi en dag såg oss själva i spegeln. Det var ingen läcker spegelreflektion, insikten om oss själva, att vi var väldigt lika dessa muppar. Vi bestämde oss att vända vår kritiska attityd till konstruktiva förhållningsätt och engagemang. Vi valde att gå från reaktion till aktion!

Reaktion får mycket energi i vardagen. Det är reaktioner på det som faller utanför normen: tiggeri, en annan åsikt eller en annan hudfärg. Hånskrattandes gula ansikten, hänsynslösa och respektlösa kommentarer haglar dagligen. Reaktionären vet bäst och har alla svaren. Reaktion är passivt och från en negativ känslobas, grundad i rädsla. Rädslan för förändring, för det okända och för att tappa kontrollen. Kan vi lämna den kritiska åskådarplatsen? Istället börja agera?

Aktion är en kraft som skapar. Den bidrar till växt, utveckling och förändring. Den accepterar och respekterar. Aktionären lyssnar och ställer frågor. Lämnar uppmuntrande ord och gillande efter sig. Agerande - från ord till handling. Aktion är ett aktiv val, ett medvetet intellektuellt beslut baserad på lust och positiv energi.

Vi har förmodligen alla lite av både reaktion och aktion i våra liv. Avgörande är att se sig i spegeln av och till, bli medveten om vad jag ger mest energi i mitt liv!

Jag har valt att agera för medmänsklighet, jämställdhet, miljön och klimatet! Det är jag som agerar för en bättre integration, mindre våld i samhället, klimatförändringarna och för bränderna i Amazonas. Reaktion hjälper absolut ingenting. Mitt agerande är avgörande.

Vi behöver fler aktörer! Bli, en av oss i Centerpartiet, en skapare av det samhälle och det liv du vill leva i idag och se i framtiden! Enkelt - Det är ju bara två bokstäver mellan reaktion och aktion.

TOBIAS NYGREN
Ledamot kommunfullmäktige Hällefors