Vi har tid att förändra oss och bli förebilder

När jag tänker på förändring, blir jag ofta lärare i tanken. Hur jag pedagogiskt lägger upp ett ämne för att få mina elever att förstå och samtidigt ge dem förutsättningarna att själva tänka vidare. Klimatförändringarna är idag något som följer oss, vare sig vi vill det eller inte. Faktum är att när vi diskuterar klimat och miljö i skolan, så är våra framtida vuxna helt med på banan. De förstår och om det vore dem som stod för besluten så vågar jag säga, att de tuffa besluten hade tagits.

Men nu är det inte dem som står för besluten utan det är vi, medelålders vuxna som redan skaffat oss vanor eller ovanor, som vida överskrider vad jordklotet egentligen klarar av. Vi, våra barns föräldrar, har i hela vårt liv bidragit till de vanor vi nu behöver bryta. Det kan handla om att köpa mer hållbart producerat kött, att använda cykeln till jobbet istället för bilen då det är möjligt, att köpa en bil som går på mer förnyelsebart bränsle än den tidigare eller börja diskutera klimatet hemma vid matbordet mer än tidigare.
För visst är det så, hur mycket än våra barn är insatta i ett ämne, så är det oftast inte förrän vi föräldrar, våra barns förebilder, visar intresse eller föregår med gott exempel som det blir verklighet.
Varför får korna på Sveriges fina betesmarker alltid skulden? Varför brinner skogen i Brasilien? Faktum är att dessa frågor hänger ihop och det handlar om vilka val du och jag gör i vardagen. Som centerpartist är jag för människans egenmakt. Att göra egna val är en av våra viktigaste grundpelare som gör att människor växer. Därför är det hos oss förändringen måste ske. Jag, snart fyrtio år, har så pass många år kvar av konsumtion att om jag inte tar beslutet utan lämnar över ord och handling till min son på 3 år, så kommer det vara för sent. Vi har tillräckligt med tid kvar för att förändra oss och därmed alla möjligheter att bli goda förebilder för våra barn.
Greta vallfärdar världen över, hon tar sig fram på sätt som under de senaste femtio åren ansetts vara gammalmodigt. Min generations mantra; så många länder, så fort som möjligt på billigast möjliga sätt är över. Tänk att det behövdes en Greta från Sverige som genom FN och en segelbåt över Atlanten fick oss att fatta.


LINDA LARSSON Ledamot kommunfullmäktige Örebro