Vem ska vi lita på?

Under kommunstyrelsens sammanträde i juni lyfte oppositionen behovet av att kunna erbjuda simundervisning, under sommaren, till våra ungdomar i kommunen. Svaret oppositionen fick; det var för kort framförhållning, fanns inga pengar och framför allt, det fanns inga simlärare. Efter kontakt med simlärarna, framkom en annan bild: de hade inte fått någon återkoppling, efter att de erbjudit sig att ställa upp även sommaren 2019!

När Moderaterna då ställer frågan till majoriteten, om sanningshalten, svarar Johan Stolpen (V) ”vi litar på tjänstemännen”, alltså en knäpp på näsan, dessutom kallades oppositionen för populister! Kanske det skulle varit mer på sin plats att Johan Stolpen (V) backat, tagit reda på var i kommunikationen det brustit, istället för sitt påhopp, som i konsekvensen även blev ett påhopp på simlärarna, de har ljugit!
Att ekonomin kan vara en anledning må så vara, men…
Döm då om vår förvåning, nu ska byggande av simhall utredas igen!
När frågan var uppe senast och Vänsterpartiet reserverade sig, var de flesta invändningarna, allvarliga brister i underlaget!
Nu uppstår en väldigt viktig fråga, ska vi inte lita på alla kommunens tjänstemän eller bara dem Vänsterpartiet utpekar som trovärdiga? Underlaget som låg på bordet för beslut om att bygga en simhall, hade kvalitetssäkrats av kommunens ekonomichef.
Majoriteten hade inte råd med simundervisning sommaren 2019 (cirka 35 000 kronor) utan gör en ny utredning på byggande av simhall som får kosta 300 000 kronor för att ni inte litade på ekonomichefen förra gången!

En kommun som för dagen visar ett underskott på cirka 20 miljoner, vilket betyder att majoriteten förbrukat cirka 20 miljoner mer än de själva budgeterat! Redan i dag pekar förutsättningarna i budgetarbetet 2020 på att cirka 22 miljoner saknas. Ni lurar medborgarna att tro att deras röst skulle göra skillnad, när ni själva vet att situationen för dagen gör det omöjligt med byggandet av simhall. Vänsterpartiet skrev i sitt valmanifest att driftskostnaden inte får gå ut över skola och omsorg! Men hallå…. Majoriteten får inte ekonomin att räcka i dag eller 2020 utan att det kommer påverka skola och omsorg. Skenmanöver kallas det!
Majoriteten har samtidigt fattat beslut om övertaganden i egen regi, inom flertalet områden, vilket betyder ökade kostnader idag och i framtiden.
Ställer ingen frågan, varför så många lämnat kommunen senaste kvartalet 2018 och trenden verkar tyvärr hålla i sig.
Vem ska vi tro på, tro på…

Per Karlsson
Moderaterna

Lars-Göran Zetterlund
Centerpartiet

Wilhelm Tham
Grythyttelistan