Vi investerar i vår framtid, i våra barn

Mitt första politiska uppdrag för snart 11 år sedan var byggnadsnämnden. Världen var inne i en stor finansiell kris och framåtandan var inte på topp, varken globalt eller lokalt. Babyboomen från 40-talet skulle snart gå i pension, det gick på ett ungefär att beräkna hur äldreomsorgen behövde utvecklas. Däremot kunde man inte se in i framtiden, hur många personer som skulle födas eller flytta in och därmed hur många förskolor som behövdes.

Många ärenden i byggnadsnämnden var förlängning av bygglov för baracker, som användes till förskolor. Nämnden frågade om detta, varför man inte byggde nytt istället och fick förklaringen att även om det föddes många, kunde man inte se att denna tillväxt skulle fortsätta. Därför vågade man inte satsa på att bygga nya förskolor då.

Örebro kommun har Örebromodellen, en metod som gör att vi snabbt får till detaljplaner och kan påbörja byggande, både av bostäder samt verksamhetslokaler. Detta lockar företag till kommunen. Med nya företag flyttar fler människor in. Det är alltså inte bara de som redan bor i kommunen som får barn, utan även familjer med barn flyttar in, i stor omfattning.

Det är lätt att vara efterklok. Förändringsarbetet med förskolor och skolor påbörjades i sista stund men nu är den demografiska förändringen ett faktum. Vi är mitt i en period där vi behöver restaurera och bygga nytt, både inom barnomsorg samt äldreomsorg. Vi har stor andel yngre och äldre befolkning i Örebro kommun såväl som i hela Sverige. Den yngsta befolkningen tillför inte nya skattepengar än på några år och den äldre bidrar inte längre med nya skattepengar i samma utsträckning som tidigare. Det är alltså procentuellt en mindre andel personer som är skattebetalare till de investeringar som behöver göras i förskolor och skolor.

Tidigare har kommunen valt att göra mer för alla som bor här än vad vi de facto måste göra. Vi behöver nu ställa oss frågan, vad har kommunen gjort som vi nu inte har råd att göra? Hur kan samverkan med andra aktörer utvecklas?

Jag ser positivt på framtiden. Vi Centerpartister är med på den här resan och vågar tänka framåt, förebyggande och hållbart i det här arbetet. Vi investerar i vår framtid, i våra barn. Tänk att få vara en del av det!

LINDA LARSSON Ledamot kommunfullmäktige Örebro