Vi måste värna vår demokrati

Ibland funderar jag på om vanliga svenskar över huvud taget tänker på vad demokrati är. Jag tror tyvärr att väldigt få tänker på detta. Vi har inte haft krig på flera hundra år. Vi är bortskämda med att samhället och livet bara fungerar här i Sverige.

Alla är säkert medvetna om att i andra länder finns krig, enpartistater och diktaturer där man inte ens kan stava till demokrati. Men det är naturligtvis långt borta på andra kontinenter. Eller ?

I Spanien är det inte så länge sedan det var diktatur med Franco. När Hitler och nazisterna vuxit sig tillräckligt starka i Tyskland behövdes inte demokratiskt värderingar. I Östeuropa har många länder, dock inte alla, gått från enparti/kommuniststyre till demokrati. Tyvärr ser vi i dag trender i EU där det går åt fel håll. Ungern och Polen går från demokrati till starka ledare som vill styra själva. Man styr mot mer nationalism, begränsar invandring, opposition och fri media.

I Sverige har vi tyvärr idag krafter som tycker att de styrande i Ungern och Polen är föredömen. De värnar nationalism och säger helt öppet att skulle de få makten så är det bara att lägga ned SVT. Hur många tidningar skulle också ifrågasättas?

Vart 4:e år väljer vi ledamöter till kommun, region och riksdag. Det är demokrati och fortfarande tror jag vi kan lita på vårt valsystem.

Det har definitivt betydelse hur vi röstar och för mig är det naturligt att de partier och personer som blivit valda är med och styr i fyra år. Det är den demokratiska möjligheten vi har här i Sverige, att vara med och påverka via de demokratiska partierna.

Jag tycker att mängden opinionsundersökningar undergräver de grundläggande tankarna kring demokratin. Direkt efter valet börjar alla undersökningar och spekulationer. I stort varje vecka får vi undersökningar som visar partiernas upp eller nedgång, som säger ”om det vore val idag”. Dessutom spekuleras det kring olika block och vilka som skulle kunna ta makten.

Om vi till detta lägger till sociala medier som skapar olika påverkans grupper, ofta med "fake news", har vi tyvärr kommit långt från ett demokratiskt tankesätt. Dessutom tycker många att dessa grupper på nätet ska få vara med och bestämma.

Jag menar att vi måste tala om, och värna, vår demokrati i Sverige!

ANDERS LYCKETEG
Kretsordförande Hallsberg