Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Örebro län är ett dynamiskt län som växer. Människor reser hit från alla delar av världen, tusentals transporter färdas genom länet varje dag och fler väljer att flytta till hit.Det är en glädje att bo och verka i vårt län. Samtidigt som vi ser en stark utveckling så skapar demografiska förändringar, med inte minst en stor ökning av antalet äldre, stora utmaningar för samhällsekonomin och för den gemensamma välfärden.

Den moderna vården håller en hög kvalitet, såväl den specialiserade vården som den nära vården. Fler liv räddas och äldre får chans att leva längre. Då krävs det mer av välfärden. Och i ekonomiskt svåra tider gäller det som beslutsfattare att våga ta tuffa beslut. Utan de tuffa besluten är riskerna för stora att välfärden inte håller på sikt. Det är en risk vi som politisk ledning inte tänker ta.

Vi i majoriteten i Region Örebro län, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, lägger därför fram ett budgetförslag som syftar till att hålla en stabil och utvecklande riktning för hela Örebro län. Region Örebro län med all dess verksamhet ska gå framåt, i dag och i morgon.
Regions Örebro läns största verksamhet är hälso- och sjukvården. Vi i majoriteten kommer fortsätta att arbeta för att alla regionens tre sjukhus, USÖ, Karlskoga och Lindesberg ska utvecklas och att vården fortsätter att hålla en hög kvalitet. Viktiga områden som vi i majoriteten prioriterar är vården för äldre samt kampen mot den växande psykiska ohälsan. Hälso- och sjukvården måste bli mer tillgänglig. Där är digitaliseringen en nyckel för att skapa snabbare och närmare vård. Därför fortsätter vi arbetet för utökad digitalisering.
Vi tillför därför 60 miljoner kronor till att fortsätta utveckla den nära vården.
Det är invånarna och företagen som skapar nya idéer som i sin tur bidrar till att utveckla vårt gemensamma samhälle. Region Örebro län ska fortsätta att stötta och skapa förutsättning för människor att kunna få bildning, starta företag och utveckla innovation. En förutsättning är hela länets tillgång till bredband. Örebro län ska stärkas i arbetet som center för AI-utvecklingen. Det skapar arbeten och växtkraft i hela länet.
Att på ett gott sätt kunna ta sig kollektivt till, från och inom länet är oumbärligt för vardagen, näringslivet och för miljön. Kollektivtrafiken i Örebro län ska vara effektivt och snabb. Som resenär ska du kunna lita på att kollektivtrafiken tar dig fram i rätt tid. Som region har vi ett ansvar och en möjlighet att bidra till en god klimatutveckling. Det är en självklarhet för oss i majoriteten att ta det ansvaret. Växthusgaserna ska minska och elförbrukningen ska bli effektivare.
Vi tror på vårt förslag för budget och verksamhetsplan för Region Örebro län. Oavsett var du bor i Örebro län så ska alla ha möjligheten att kunna skapa ett gott liv. Det är ett gemensamt arbete som alla i Region Örebro län bidrar till varje dag, precis som vår vision tydligt visar: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Andreas Svahn Socialdemokraterna, regionråd
Behcet Barsom Kristdemokraterna, regionråd
Torbjörn Ahlin Centerpartiet, regionråd