Känn igen ditt Askersund

Barnen är det viktigaste vi har. De är vår framtid. Därför vill vi i oppositionspartierna i Askersund inte spara i skolan. Under de senaste åren har trenden vänt och elevernas resultat i Askersunds kommun har blivit bättre och bättre. Det är resultatet av satsningar på fler lärare i skola och förskola som gjorts. I bistra tider är det viktigt att fortsätta prioritera våra barn.

Ekonomin i Askersunds kommun är ansträngd. Kostnaderna stiger medan intäkterna minskar och det är orsaken till att besparingar är nödvändiga. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillsammans arbetat fram ett budgetförslag för år 2020. Det har vi gjort med eftertänksamhet, ansvarskänsla och kunskap.

Vårt mål är att kommuninvånarna ska känna igen sin kommun även i framtiden och få del av nödvändig kommunal service. Det redovisar vi öppet i vårt budgetförslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till den 25 november.
Den styrande minoriteten, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, väljer i stället att gå fram med den stora släggan över nästan alla verksamheter. Det är en budget som kommer märkas för var och en som bor i Askersunds kommun. Men det dokument som läggs fram till fullmäktigeledamöterna av minoritetsstyret är väldigt intetsägande. Där framgår att det blir drastiska besparingar men inte på vad. Ur demokratisk synvinkel är det ett fattigt underlag som kommunfullmäktige ska ta ställning till. De som bor i Askersund får inte veta vad beslut ska fattas om eller vad det innebär.
Vi i S, C, V och MP vill ge en klar bild av vårt förslag till budget. För oss är det viktigt att värna den kommunala skolan och så långt det är möjligt att ha alla skolor på landsbygden kvar. Särskild vikt lägger vi vid att barn i behov ska få sina behov tillgodosedda.

På ålderns höst har man rätt till boende som känns tryggt och hemtrevligt. Vi vill fortsätta att satsa på kultur och meningsfulla aktiviteter för äldre som är bra för hälsan och välbefinnandet. Under Socialnämnden finns två råd, Kommunala Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor, som vi ser som viktiga samarbetspartners. Deras delaktighet är viktig för samhället. Vi ser att man med effektivare arbetssätt kan minska platserna på Syrenen, avdelning för tillfällig vistelse och avlastning, med fem platser till att börja med.
Minoritetsstyret har presenterat förslag kring nedskärningar på Turistbyrån. Turistbyrån finns på Sjöängen där också skola, scenkonst och bibliotek bland annat finns. Vi vill att Sjöängen ska fortsätta vara ett öppet hus för kommuninvånare och turister. Vi vill inte att det ska bli den första scenen i Sverige där man inte kan köpa biljetter i samband med en föreställning. Följden kan bli missade intäkter i form av biljettapp och för ortens näringsidkare som kan mista kunder.
Personal på Turistbyrån har också ett viktigt samarbete med Centrumföreningen som vi vill prioritera.

Inom Kultur- och tekniknämndens område syns stora besparingar i minoritetsstyrets budget. Kultur- och fritidsförvaltningen raderas ut. Vi vill i stället värna kultur- och fritidsområdet som har stor betydelse för våra invånare var man än bor och framför allt om man bor på landsbygden. På landsbygden finns föreningar och studieförbund och vi vill ha det kommunala stödet till dem kvar.

Stora drastiska besparingar skapar otrygghet bland personal och invånare. Börjar vår duktiga personal söka sig till andra arbetsplatser så har vi snart ännu större problem. Dyra problem. Skolan och omsorgen, som exempel, behöver vår duktiga personal.
Ytterligare ett parti i Askersund har lämnat ett budgetförslag. Det är Sverigedemokraterna som inte hymlar med var neddragningar kan göras. Öppet redovisar de stora neddragningar över alla områden men speciellt på scenkonst, kultur, mat till elever och äldre och på politiken. Dessa förslag kommer att påverka var och en i Askersunds kommun, särskilt boende på landsbygden. Till skillnad från M, L och KD redovisar SD sina reduceringar för fullmäktige samt för allmänheten.
För att få bort oppositionens förslag till kommunfullmäktige röstade ledamöterna i M, L och KD på Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunstyrelsen, instansen före kommunfullmäktige. Intressant!

Oppositionen i Askersund
Anna Ahnér
Socialdemokraterna, oppositionsråd

Billy Ludvigsson
Centerpartiet

Annika Finnström
Vänsterpartiet

Margareta Widell
Miljöpartiet