Nödvändiga förändringar rustar för framtiden

Under de senaste månaderna har det varit många artiklar i NA, insändare, Facebookinlägg och demonstrationer gällande förändringen i undersköterskornas arbetstidsförläggning och schema som beslutats i Laxå kommun och som började gälla den 9 mars.

Vi inom politiken har förståelse för den oro och ifrågasättande som anställda inom vården, bland annat undersköterskor vid Ramundergården och inom Hemtjänsten gett uttryck för – att få invanda rutiner och arbetstider ändrade är alltid jobbigt. Vi står dock inför något nytt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt som måste hanteras på bästa möjliga sätt, därav dessa förändringar.
Den ekonomiska situationen har ändrats drastiskt för Laxå kommun på bara något år, främst genom statens handlande. Vår kommun tillsammans med många andra kommuner står som förlorare då staten ändrar regler, avvecklar arbetsförmedling och försäkringskassa, nekar utbetalning av ersättningar som är godkända, sänker och tar bort bidrag inom Migrationsområdet, etcetera.

Nu behöver vi skapa långsiktighet, så kommunen som arbetsgivare har gått tillbaka till grundavtalet med fackförbundet Kommunal och utifrån detta skapar ett schema så att grundbemanningen och därmed de äldres grundläggande behov och tillsyn kan skötas av ordinarie personal. Vi är inte ensamma i detta förändringsarbete, nästan alla av våra grannkommuner har gjort dessa förändringar och bland annat infört ett schema med arbete två helger av fyra. Vi politiker ska dock inte gå in i schemaläggningen då det framförallt är en verksamhetsfråga och där cheferna har ansvaret.

Inflyttningen från äldreboendena i Finnerödja och Hasselfors ska påbörjas i slutet av mars månad, då all omsorg inom särskilt boende kommer att bedrivas på Ramundergården. Denna innebär också att de undersköterskor som nu finns i Hasselfors och Finnerödja kommer att arbeta inne i Laxå och då behövs nya scheman för alla undersköterskor, inte bara för de som flyttar in.
Laxå kommun ändrar arbetstidsförläggning genom att använda grundavtalet samt genomför denna centralisering så vi kan få en ekonomi i balans. Denna förändring innebär en besparing på uppskattningsvis 8–10 miljoner kronor per år, om det inte genomförs så är det uppsägningar eller skattehöjningar som gäller, vilket inte är vad vi vill! Vår äldreomsorg är cirka 11 miljoner kronor (cirka en skattekrona) dyrare än i Askersund. Vi har den tredje dyraste äldreomsorgen i länet! Vi tillhör också de 25 procent av alla kommuner som har den dyraste äldreomsorgen under 2018!

Att starta om hela processen som V, M och S yrkade på vid SON:s senaste sammanträde innebär bara en fördröjning på ungefär 6 månader och därmed en kostnad på cirka 4–5 miljoner kronor plus försening av flytten från Finnerödja och Hasselfors. Kommunen har informerat personalen, medverkat i olika samverkansgrupp samt förhandlat med Kommunal vid ett flertal tillfällen under 2019 och början av 2020.
Under flera år har arbetsgivare och fackförbundet Kommunal drivit frågan om ”heltid som norm”, där Laxå kommun har svarat upp på utmaningen. Men för att komma vidare och ge alla medarbetare denna möjlighet så måste vi ha ett arbetssätt som inte omöjliggör inriktningen. Vi har redan fått positiva kommentarer från anställda gällande det nya arbetssättet och där schemabyten mellan anställda och flexibilitet ska finnas kvar så länge det inte blir kostnadsdrivande.
Vår politiska inriktning är att Laxå kommuns äldreomsorg ska vara av hög kvalitet och ekonomisk hållbar under en längre tid. Vi ser dessa förändringar som nödvändiga för att klara framtiden.

Bo Rudolfsson
Kristdemokraterna

Arne Augustsson
Centerpartiet

Sara Pettersson
Miljöpartiet

Anette Schön
Kristdemokraterna