Bredband går före slåtteräng

Coronakrisen har gjort att många har sin arbetsplats vid köksbordet istället för på kontoret. Digitala möten har ersatt fysiska möten. För många av oss har detta fungerat utmärkt, men inte för alla.
Hela länet har nämligen inte tillgång bredband eller annan stabil uppkoppling.

Regeringen har fastslagit att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet senast 2023. Vi har en bit kvar för att målet ska uppnås. Sverige tappar tyvärr tempo i utbyggnaden av bredband, vilket är allvarligt. Digitaliseringen av hela landet är viktig, inte minst utanför tätorterna. Företagande på landsbygd, inte minst jord- och skogsbruk, bygger på snabb och stabil uppkoppling.

Döm om vår förvåning när Jordbruksverket då aviserar att man vill dra in 200 miljoner kronor år 2020 i bredbandsstöd. Vilken rejäl dikeskörning! Det fattas pengar för att sköta slåtterängar, då vill man flytta pengar från bredbandsutbyggnad. Att pågående projekt i kommuner och regioner riskerar att gå om intet verkar inte spela någon roll.
Minns att jordbruksverket inte direkt kända för att i tid betala ut stöd till exempelvis jordbrukare. Många är de bönder som väntat i årtal på beviljade stöd, på grund av IT krångel på myndigheten. Därför känns det extra magstarkt att dra undan pengar för just bredbandsutbyggnad. Skötsel av slåtterängar torde kunna anstå till en ny EU-budget är på plats, kan man tycka.

Vår uppmaning till regeringen är därför:
■ Avbryt genast planerna på slopat stöd för utbyggnad av bredband under 2020.
■ Öka det nationella stödet till bredbandssatsningar i kommande budget. Där marknaden inte kan räkna hem sina investeringar krävs att staten går in och bidrar.
■ Ställ krav på myndigheterna att jobba aktivt med att främja bredbandsutbyggnad. Genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till relevanta myndigheter kan regeringen trycka på exempelvis Jordbruksverket, Lantmäteriet, Svenska Kraftnät samt Trafikverket. Handläggningstider bör ses över och kortas.
■ Var tuff i EU:s budgetförhandlingar. Den nya programperioden förhandlas just nu på EU-nivå. Tuffa tider väntar med anledning av Brexit, men Sveriges regering måste säkerställa att det inte är landsbygden som får betala!
■ Ställ krav på Telia och andra operatörer. Den senaste tidens nedmontering av det gamla statliga kopparnätet påverkar förstås tillgången på telefoni- och bredbandstjänster. Detta slår hårt mot landsbygden. Centerpartiet anser att den aktör som idag distribuerar telefoni- och bredbandstjänster inte ska tillåtas avbryta den, om det inte finns en fullgod ersättning till en rimlig kostnad på plats.
Regeringen kan inte å ena sidan uppmana oss att jobba hemifrån via digitala hjälpmedel, och å andra sidan dra in pengar för utbyggt bredband.

Centerpartiet Örebro län

Helena Vilhelmsson
riksdagsledamot

Torbjörn Ahlin
regionråd Region Örebro län

Jonas Kleber
Lindesberg

Susanne Forsberg
Nora

Lars-Göran Zetterlund
Hällefors

Per-Åke Sörman
Örebro

Johan Niklasson
Lekeberg

Inga-Lill Andersson
Karlskoga

Birgitta Höijer
Degerfors

Jan Engman
Kumla

Anders Lycketeg
Hallsberg

Billy Ludvigsson
Askersund

Arne Augustsson
Laxå