Lasarettet i Lindesberg är inte hotat

Lindesbergs lasarett är en av grundpelarna inom regionens sjukvård. Regionens sjukhusvård bygger på ett samarbete mellan våra egna tre sjukhus, med Capio lärargruppen och med i förekommande fall sjukhus utanför länet.

Det senare främst i fall där vi saknar högspecialiserad kompetens. Alla sjukhus kan inte göra allt. Sjukvården måste bygga på en rationell arbetsfördelning mellan olika aktörer för att resurserna ska kunna räcka till bästa möjliga och en jämlik vård för våra medborgare.
När det gäller Lindesbergs lasarett så är saken klar. Sjukhuset är en omistlig del av sjukvården i regionen. Bilden av ett sjukhus under nedmontering är falsk. Akuten ska fortsatt vara öppen dygnet runt. Den förändring som är på gång är att upphöra med det fåtal akuta operationer som sker nattetid - under hela år 2018 uppgick de till 26 stycken. Dessa operationer kan i vissa fall anstå till morgondagen eller göras på USÖ. I gengäld slipper vi kompensera med två dagars ledighet för varje arbetad natt. Vi stärker alltså Lindesbergs lasarett med mer arbetad tid för personalen. Bättre för patienterna med arbetad tid än komptid.

Det måste poängteras, en gång för alla, att det även i fortsättningen kommer Lindesbergs lasarett erbjuda beredskap nattetid av överläkare inom ortopedi och kirurgi, liksom medicin- och anestesijourer.
Lindesbergs lasarett är i hög grad profilerat med planerade operationer inom vissa områden. T ex har ortopedin på Lindesbergs lasarett blivit i positiv mening blivit i vida kretsar omtalat för sin effektiva verksamhet, som i hög grad bidragit till en positiv bild av Lindesberg, även utanför vårt län.
Och faktum kvarstår, Region Örebro län ska ha tre akutsjukhus med öppet dygnet och året runt.

Charlotte Edberger
Centerpartiet,
Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Örebro län