Julhälsning från Örebro

Distriktsordförande Linda Larsson sänder en julhälsning.