Mobila team ett samarbete för bättre nära vård

Centerpartiet har länge prioriterat den nära vården. Ett naturligt inslag i vad vi kallar närodlad politik. I senaste regionvalet här i länet drev vi frågan om att utöka verksamheten med mobila team för att förstärka den nära vården. I regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd har Centerpartiets ledamot Charlotte Edberger envetet och framgångsrikt drivit frågan om att utöka de mobila teamen.

Vad innebär då mobila team?

MOBILA TEAM bygger på samarbete mellan regionen och kommunerna. Teamen riktar sig bland annat till personer som har omfattande vårdbehov i hemmet. En poäng med detta är att patienten kan undvika egna resor till sjukvården och att en hel del sjukhusvistelse förebyggs. De mobila teamen kan också medverka till vård och rehabilitering efter hemgång från sjukhus.

Från regionens sida ingår bland annat läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster i de mobila teamen.

Man samarbetar med den kommunala hemsjukvården där det finns bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter.

DET MOBILA teamet ska överbrygga den gränsdragning som gjordes mellan den regionala och kommundrivna vården i samband med Ädelreformen.

Antalet mobila team har utökats under det senaste året. Av allt att döma har verksamhetsformen visat sig fungera bra, både ur patientens och sjukvårdens perspektiv. Inte minst under Coronapandemin har det fungerat som ett utmärkt komplement till den traditionella vården.

Det kan noteras att i årets budget för Region Örebro län är satsningen på den nära vården den högst prioriterade.

SOM JAG antydde i min föregående ledare så drabbades vår familj av coronapandemin. Utan att gå in på närmare detaljer kan jag säga utifrån egen erfarenhet att detta med just mobila team är en utmärkt inrättning.

För övrigt kan jag notera att vaccinleveranserna drar ut på tiden. Regionen står redo att vaccinera så snart som leveranserna kommer.

Så bäste läsare, håll ut. Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer. Covid-19 är ingen vanlig influensa. Tro mig, jag har sett det på nära håll.

TORBJÖRN AHLIN
Regionråd Örebro län