Tillåt gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Uttalande antaget vid distriktsstämma med Centerpartiet i Örebro län 17 april 2021

Coronapandemin har ett fortsatt stadigt grepp i samhället. Det har slagit hårt mot stora och små företag, inte minst inom besöksnäringen.

Centerpartiet har länge arbetat för att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Detta är en punkt i Januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. En utredning jobbar nu och ska lämna sitt förslag i december i år.

Därmed går entreprenörerna tyvärr miste om ännu en turistsäsong. Centerpartiet menar att hantverksmässig produktion av alkoholhaltiga drycker med gårdsförsäljning har potential att vara attraktiva besöksmål. Landsbygden och naturturism har blommat upp under pandemin, och att avsluta sitt besök på gården och i gårdsbutiken med att provsmaka lokalproducerat öl, eller smutta på ett hemgjort äppelvin, förhöjer besöksvärdet. Vill man då köpa med sig en flaska borde det vara tillåtet.

Gårdsförsäljning möjliggör ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företagen, och skapar fler arbetstillfällen på landsbygden, och därmed ges förutsättningar till ökade skatteintäkter och en levande landsbygd.

Centerpartiet vill att gårdsförsäljning blir en realitet, men under kontrollerbara former.

Centerpartiet i Örebro län, april 2021