Budget 2022 för Region Örebro län från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Idag presenterade majoriteten i Region Örebro län bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna verksamhetsplan med budget för Region Örebro län 2022.

Örebro län och stora delar av världen präglas fortfarande av pandemin och dess utmaningar. Inriktningen är att hålla i de rekordstora satsningarna på drygt 330 miljoner kronor på bland annat högre löner för personalen, ökad tillgänglighet på vårdcentralerna, förstärkt nära vård för barn och unga vuxna med psykisk ohälsa som gjordes till 2021. Satsningarna fortsätter inför 2022 med bland annat ytterligare resurser för att förbättra folkhälsan med särskilda mottagningar för sundare levnadsvanor, med att förstärka den nära akuta vården. Andra satsningar att nu också undersköterskor ska kunna vidareutbilda sig på betald arbetstid.

Budget 2022 präglas av satsningar på sjukvården men också andra områden får förstärkningar. Då handlar det om att fortsätta arbetet med att stärka civilsamhället och länets kulturaktörer, den budgeten förstärks med 1.5 miljoner kronor utöver de två miljoner som satsades inför 2021. Fler exempel är att kollektivtrafiken får fyra miljoner till insatser för att locka tillbaka tidigare resenärer. Regionens majoritet vill också utöka stöden för återstart och omställning för jobb, utbildning och företagande från tidigare fem miljoner till nu nio miljoner kronor.

  • Än en gång visar regionledningen att vi förmår att ta ansvar. Vi fortsätter de historiska satsningarna som gjordes till 2021 och utökar dem ytterligare inför kommande år. Jag är stolt över att vi fortsätter prioritera sjukvården och inte minst alla otroligt duktiga medarbetare. Det ska vara tryggt att bo i vårt län och det ska vara utvecklande att arbeta i vår organisation, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.
  • Budgeten för 2022 innehåller särskilda satsningar på hälso- och sjukvården. Bland annat den akuta närsjukvården och närsjukvårdens arbete med psykisk ohälsa. Tillsammans i Regionen utgör alla våra verksamheter och entreprenörer en länk i en kedja. Länkarna som utgör denna kedja är inte alltid kopplat direkt till behandling av patienten, men som fortfarande är viktig för hela Regionen. Med denna budget fortsätter vi satsa på både verksamhetsutveckling, återhämtning och medarbetare, säger Behcet Barsom (KD), regionråd
  • Det är bra att vi har ett utrymme att göra några extra satsningar på att förstärka vården kring utsatta patientgrupper. Vi fortsätter att satsa på att förstärka första linjen för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Vi kan utveckla vården kring nyfödda barn och svårt sjuka barn som behöver vård i hemmet, säger Karin Sundin (S), regionråd

Regionens inriktning för samhällsutvecklingen är den cirkulära ekonomin. Vi tillför resurser för att medverka till återstart och omställning av företagandet efter pandemin. Vi ska också satsa på att få tillbaka resenärer i kollektivtrafiken. Regionens insatser för att stärka kulturen och civilsamhället är av stor vikt. Jag är glad över att vi i vår satsning på sjukvården ger mer resurser till den nära vården, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd.

 

De politiska prioriteringarna för 2022 är:

Särskilda satsningar 2022


Levnadsvanemottagningar

10 mnkr

Utveckling av närsjukvårdens arbete med barn och ungas psykiska ohälsa

10 mnkr

Förstärkt akut närsjukvård

10 mnkr

Förstärkt vård efter sexuella övergrepp

1 mnkr

Vård för svårt sjuka barn och stöd till familjerna

2 mnkr

Betald vidareutbildning för undersköterskor

6 mnkr

Catch up HPV

1 mnkr

Återstart och omställning för jobb, utbildning och företagande

4 mnkr

Förstärkningar för att motivera nya och hälsa tidigare resenärer tillbaka till kollektivtrafiken

4 mnkr

Stärka sammanhållningen av kultur och civilsamhälle i länet

1,5 mnkr

TOTALT

49.5 mnkr

 

Kontakt Centerpartiet:
Torbjörn Ahlin, 073 842 74 54

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Budgetpresentation 2022 majoriteten S, C och KD.pdf , 208.7 kB. 208.7 kB 2021-05-18 12.19