Viktigaste valfrågan är en livskraftig miljö

Vi är sämst i världen på ekologisk hållbarhet! Hur är det möjligt när vi både har LED-lampor och sorterar plastpåsar, glas och konservburkar?
Vanligtvis rankas Sverige högt i globala mätningar.

Men i ett nytt hållbarhetsindex Sustainable Development Index viktas vår utveckling såsom livslängd, utbildning och inkomst, och sen jämförs det med våra konsumtionsbaserade utsläpp och materiella fotavtryck. Det visar sig att min och din konsumtion ger enorma koldioxidutsläpp och avtryck, därför rankas vi bland de 20 sämsta länderna i världen.

Miljön är min viktigaste valfråga

Vi har en uppsjö av utmaningar: el-försörjning, gängkriminalitet, dödskjutningar, integration och pandemier. Men ingen fråga är så avgörande som frågan om en livskraftig miljö.

För mig, för dig, för alla människor i hela världen liksom de som ska ärva planeten efter oss.

Förändra vanor och beteenden
Varför ger vi nyårslöften? Oftast är det ett bevis på att förändringar är ytterst utmanande. Psykologin ger flera förklaringar till varför vi måste lova oss själva att genomföra dessa förändringar: vi kan eller vill inte förändra vårt beteende, vi har ett bristande självförtroende eller känner rädsla för att ta steget ut i det främmande och oförutsägbara.

Därför menar jag att miljöfrågan är stendöd i Sverige av den enkla förklaringen att ingen av oss verkar vara villig att tumma på vår välfärd och konsumtion.

Målet om klimatneutralitet 2045 finns redan men flera kommuner i länet saknar planer hur vi ska nå dit. I Hällefors har Centerpartiet föreslagit införandet av en handlingsplan för energi- och klimat för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan.

Vill vi ha grön el behöver vi acceptera att den byggs ut även i den egna kommunen. Vill vi ha kärnkraft måste vi även vara villiga att både bryta uran i länet och förvara det utbrända hos oss själva, annars är det en ickefråga.

Framför allt behöver jag, du och politiker civilkurage att genomföra en mängd klimatåtgärder och förändra våra konsumtionsmönster. Förändringar som samtidig ger positiva effekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

Då kan lämna över vår planet till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.