Landsbygden bygger Sverige

Att göra det enklare för boende på landsbygden att bygga sitt hus nära en sjö eller vattendrag har länge varit en viktig fråga för oss i Centerpartiet.

I stan går det bra att bygga nära vatten, men sällan på landsbygden. För oss i Centerpartiet är det en rättvisefråga.
För två veckor sedan lade regeringen fram den strandskyddsproposition som Centerpartiet varit med och förhandlat. Förslaget innebär att strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, med konsekvensen att det skulle bli enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder.

Nu visar det sig att Moderaterna och Kristdemokraterna krokar arm med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och tillsammans kommer de att avslå propositionen i sin helhet. Därmed stoppar de förslag som skulle leda till ökad valmöjlighet för människor på landsbygden. De sätter politiskt spel framför människors möjligheter att utveckla sin bygd. Det är något vi i Centerpartiet djupt beklagar.
Centerpartiet är med och styr i många kommuner landet över. Samtliga vittnar om krångliga och smått horribla regler i nuvarande strandskyddslagstiftning. Visst finns det mer att göra för att förenkla lagen än vad Centerpartiet lyckades förhandla fram denna gång. Men förslagen i propositionen är ett steg mot att liberalisera strandskyddet på landsbygden mer än i dag.
Att M, KD, SD och V i en ohelig allians väljer att säga nej till de mest långtgående förenklingsförslagen sedan strandskyddet infördes i sin nuvarande form 1975 är obegripligt. Förslagen är mer långtgående än Alliansregeringens införande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2009, och mer långtgående än förenklingarna kring små sjöar och vattendrag 2013.

Istället för några steg framåt på vägen redan den 1 juli i år har människor på landsbygden i bästa fall ytterligare en utredning att se fram emot. Några alternativa förslag har partierna i fråga inte presenterat i sina följdmotioner. M, KD, SD och V offrar utveckling på landsbygden för det politiska spelet.
Vi i Centerpartiet vet att det är landsbygden som bygger Sverige. Och vi kommer fortsätta arbeta för landsbygdens bästa. Vi hoppas att fler gör det.

Kristina Yngwe
ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

Helena Vilhelmsson
riksdagsledamot Örebro län