Region Örebro läns politiska lednings förslag på verksamhetsplan med budget för år 2025

Måndagen den 3 juni presenterade den politiska ledningen för Region Örebro län, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, sitt förslag på
verksamhetsplan med budget för år 2025.

Budgeten präglas av den svåra ekonomiska kris Regionsverige fortsatt befinner sig
i, men istället för ytterligare effektiviseringskrav ligger fokus nu på att hålla i de
åtgärder som redan vidtagits eller som ligger i plan. De kommande åren kommer att
handla om att återställa det ekonomiska underskottet för att uppnå en positiv
soliditet. Hälso- och sjukvårdsnämnden får dock en extra ramförstärkning om 70
miljoner kronor för år 2025. Därutöver ger vi ett tillskott om 14 miljon kronor för att
finansiera avgiftsfri TBE-vaccination för barn och unga. Skattesatsen lämnas
oförändrad.

- År 2024 var ett tufft ekonomiskt år för Region Örebro län. Våra medarbetare
har gjort stora insatser för att stävja den ekonomiska utvecklingen. Även nästa
år kommer att bli tufft ekonomiskt, men vi börjar nu se ljusningen. De
kommande åren ligger fokus på att få en ekonomi i balans och att skapa en
hållbar organisation. På så sätt kan vi garantera våra medarbetare en god
arbetsmiljö samtidigt som våra länsinvånare får en god regional service, säger
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S).

- Med vårt förslag till budget kan vi fortsätta stärka den regionala utvecklingen.
Vi behöver ta vårt regionala ansvar för att stärka det regionala näringslivet, inte
minst nu när vi befinner oss i en lågkonjunktur. Under år 2025 ska vi utveckla
länet för att främja tillväxten av kunskapsintensiva och konkurrenskraftiga
företag samtidigt som arbetet för att främja länets kompetensförsörjning
fortsätter, säger Charlotta Englund, ordförande regionala tillväxtnämnden (C).

- Det här är en budget som tar ansvar för den demografiska utvecklingen och
våra framtida behov. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås genomföra ett
antal förändringar som både är bra för våra medarbetare såväl som för alla
länsinvånare, såsom vidareutvecklandet av specialpsykiatriska team i hela
länet. Utöver detta är det glädjande att vi även från och med nästa år kan
erbjuda avgiftsfri TBE-vaccinationför barn och unga i åldrarna 3-18, säger Behcet Barsom,
ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden (KD).

Kontakt:
Andreas Svahn, 070-524 22 66
Charlotta Englund, 073-077 77 36
Behcet Barsom, 076-725 78 20