Örebro Län
Centerpartiet lokalt

Uppdrag

Oppositionsråd
Torbjörn Ahlin

Politisk sekreterare
Maria Rönnbäck

Fullmäktigegruppen i Region Örebro län
Ordinarie
Torbjörn Ahlin Kumla, Wendla Thorstensson, Lekeberg, Jonas Kleber, Lindesberg,, Christina Pettersson Löa

Ersättare
Maria Rönnbäck Örebro, Lars-Göran Zetterlund Hällefors, Charlotte Edberger Jangdin, Örebro

Regionens revisorer
Ordförande
Anders Larsson

Regionfullmäktiges valberedning
ersättare
Maria Rönnbäck

Patientnämnden
ersättare
Christina Pettersson

Regionstyrelsen
Torbjörn Ahlin
ersättare
Jonas Kleber

Folkhälsoberedningen
ersättare
Maria Rönnbäck

Nämnden för hälsa, vård- och klinisk forskning
Maria Rönnbäck, 2:e vice ordf
ersättare
Charlotte Edberger Jangdin

Nämnden för regional tillväxt
Helena Vilhelmsson
ersättare
Anders Lycketeg

Nämnden för samhällsbyggnad
Lars-Göran Zetterlund

Fokusberedning för miljö- och klimatfrågor, tillika styrelsen för energikontoret
Lars Johansson

Fokusnämnd för kultur, bildning och den idéella sektorn
Torbjörn Ahlin, 2:e vice ordf
ersättare
Wendla Thorstensson

Fokusberedning för närsjukvård
Ingvar Ernstson

Fokusberedning för högspecialiserad vård och klinisk forskning och utbildning
Charlotte Edberger Jangdin

Fokusberedning för habilitering, hjälpmedel och tandvård
Hannah Ljung

Stiftelsen för Örebro läns museums styrelse
Torbjörn Ahlin

Nämndemän Göta Hovrätt
Bente Ekström

Jurymän enligt 12 kap 4§ tryckfrihetsförordningen 1:a gruppen
Björn Ingemarsson

Jurymän enligt 12 kap 4§ tryckfrihetsförordningen 2:a gruppen
Karin Einarsdotter-Carlén

Nämndemän vid förvaltningsrätten i Karlstad
Anders Lycketeg
ersättare
Karin Einarsdotter-Carlén

Regionstyrelsens personalutskott
ersättare
Torbjörn Ahlin

Regionstyrelsens ekonomi, service- och ägarutskott
Torbjörn Ahlin

Regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté
Torbjörn Ahlin

Etikrådet
Anna Oskarsson

Regionalt samverkansråd
Torbjörn Ahlin

Stiftelsen Bergslagsgårdar
Annica Zetterholm

Styrelsen för stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg
ersättare
Torbjörn Ahlin

Hopajola naturskyddsfond för Örebro län
ersättare för ombud
Charlotte Edberger Jangdin

Styrgruppen gränslöst samarbete Örebro kommun och Region Örebro län
Maria Rönnbäck

Styrelsen för Örebro länsteater
ersättare
Maria Rönnbäck

Styrelsen för Länstrafiken i Örebro AB
ersättare
Lars-Göran Zetterlund

Mälardalens Rådsmöte
Torbjörn Ahlin

Styrelsen för Filmpool Stockholm/Mälardalen, EF
Torbjörn Ahlin

Styrelsen för Filmregion Stockholm/Mälardalen A
Torbjörn Ahlin