Örebro Län
Centerpartiet lokalt

Motioner 2018/19

Helena Vilhelmssons motioner i riksdagen 2018/19

Begränsa tillgången till pornografi för barn och ungdomar
Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C)

Utrikes, omvärld och utveckling
Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Kvinnors hälsa och klimakteriet
Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C)

Våld mot barn
Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C)

Skatter för företagande och tillväxt i hela landet
Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C)

Utökad rätt till reflektionsperiod för människor utsatta för människohandel
Motion 2018/19:2484 av Helena Vilhelmsson (C)

Trygghet i hela landet
Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Motion 2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. (C)

Lex Lotta-lagstiftning
Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C)

Centerpartiets budgetmotion 2019
Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Starkare skydd och rättigheter för individer
Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C)