Företagande

Utan företagare skapas det inga jobb. Därför är det viktigt att vi som region underlättar för företag att starta, överleva och växa. Regionen kan stötta denna utveckling genom rådgivning, att skapa mötesplatser för utbyte av kunskaper och inspiration samt i vissa fall ekonomiskt stöd. Vi ska hela tiden förbättra dessa stödsystem och underlätta för företagande. Det sociala företagandet och företag som drivs som kooperativ eller i andra former ska även de stöttas. För att skapa ännu fler arbetstillfällen bör regionen uppmuntra fler att starta företag oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund. Att underlätta för småföretagare att starta företag på landsbygden ska vara lika naturligt som att stötta andra företagsamma. Allmänna resurser ska fördelas över hela vår region. Företag ska kunna starta i hela vårt län för vi vet att dessa företag kommer att göra vår region starkare. Därför ska det vara lika naturligt att få stöttning som ny företagare i Hällefors och Hallsberg som i Kumla och Nora. För att möjliggöra detta är det viktigt att se kreativitet, entreprenörskap och nya innovationer som goda krafter. Krafter som vi i vårt län ska ta till vara på och se som möjliga framgångsfaktorer. Det kan gälla både varor och tjänster.

Vi tillhör ett län med både landsbygd och bergslag, vilket gör att vi har tillgång till många olika resurser. I bergslagen finns nedlagda gruvor som idag håller på att ställa om till att bidra till energilagring, en spännande och viktig process som bör stöttas. Förnyelsebar energi är en viktig del i en hållbar utveckling. Vind och sol ska ses som viktiga resurser. Kommuner och regionen ska samordna utvecklingen av den förnyelsebara energin.

Vi ser att människor i vår region vill bidra med idéer samt gärna vill göra en insats för att vara med och utveckla vårt samhälle i en positiv riktning. Den här kraften är viktig att ta tillvara och behövs för att innovationer ska bli verklighet. Regionen ska vara öppen för att använda lokala innovationer. Digitalisering är även något som vi kan använda oss av för att effektivisera vår administration. Under 2021 kunde regionens administration minska med 5 personer i och med detta arbete.

Turism är något som vi som region satsat på under de senaste åren. I pandemitider har också hemester gjort att fler människor har rört sig ute i naturen. Turism är även en möjlighet för småföretagare att bredda sin verksamhet och möta det ökade behovet av mat och boende på landsbygden

Vi vill:

  • att entreprenörer och företagare på landsbygden känner att de får samma möjligheter till stöd som de i tätorten
  • att vind- och solkraftproduktionen ökar i vårt län
  • stödja utvecklingen för att använda våra nedlagda gruvor och bergrum för att lagra energi
  • öka antalet kvinnliga företagare
  • öka antalet företagare med utländsk bakgrund
  • Öka andelen gröna innovationer
  • Att det ska vara enkelt att hitta stöd för att starta nya innovationer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.